robot
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Roboty: Európsky parlament žiada zadefinovanie pravidiel zodpovednosti za škody

Európska únia potrebuje pravidlá pre rýchlo sa rozvíjajúci sektor robotiky, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci okrem iného požadujú zavedenie minimálnych etických štandardov a pravidiel zodpovednosti za nehody či vzniknutú škodu napríklad v prípade autonómnych automobilov.

Uznesenie vyzýva Európsku komisiu, aby predložila návrh legislatívnych pravidiel pre sektory robotiky a umelej inteligencie, ktoré by umožnili plne rozvinúť ich hospodársky potenciál a zároveň zabezpečili primeranú úroveň bezpečnosti. Nad možnosťou vypracovania právnych noriem regulujúcich tieto sektory už uvažujú niektoré členské štáty, ako krajiny za hranicami Únie, upozorňuje schválený text. EÚ preto podľa poslancov musí byť v tejto oblasti aktívna, aby nebola v budúcnosti nútená nasledovať pravidlá nastavené tretími krajinami.

Pravidlá zodpovednosti za škodu

Parlament v uznesení zdôraznil nevyhnutnosť a naliehavosť legislatívnej úpravy, ktorá by okrem iného zadefinovala pravidlá zodpovednosti za škody – napríklad pri nehodách spôsobených automobilmi bez vodiča. Poslanci v tejto súvislosti požadujú zavedenie systému povinného poistenia a vytvorenie doplnkového fondu, z ktorého by sa vyplácali kompenzácie obetiam nehôd autonómnych vozidiel.

Plénum tiež vyzvalo Komisiu, aby v dlhodobom horizonte zvážila vytvorenie špecifického právneho statusu pre roboty s cieľom jasne zadefinovať, kto je zodpovedný za prípadnú škodu. Exekutíva EÚ by tiež podľa poslancov mala monitorovať trendy vývoja zamestnanosti, najmä vytváranie, presuny a úbytok pracovných miest v dôsledku zvýšeného využívania robotov.

Etický kódex a agentúra EÚ pre robotiku

V súvislosti s čoraz intenzívnejším využívaním robotov bude do budúcnosti potrebné venovať sa aj etickým otázkam, tvrdia poslanci. Parlament preto navrhuje dobrovoľný etický kódex pre výskumníkov a dizajnérov v oblasti robotiky, ktorý by mal zaistiť, že budú konať v súlade s právnymi a etickými štandardmi a že dizajn robotov a ich využitie bude rešpektovať ľudskú dôstojnosť.

Viac..  Komisia predkladá nové iniciatívy pre digitálne infraštruktúry budúcnosti

Uznesenie tiež nabáda Komisiu, aby zvážila vytvorenie Európskej agentúry pre robotiku a umelú inteligenciu, ktorá by verejným orgánom poskytovala odborné zázemie a expertízu v oblasti technických, etických a regulačných otázok.

Ďalší postup

Parlament uznesenie schválil pomerom hlasov 396 (za): 123 (proti): 85 (zdržalo sa hlasovania). K textu legislatívneho uznesenia sa teraz musí vyjadriť Európska komisia. Ak napriek odporúčaniu EP nepredloží legislatívny návrh, svoje nekonanie bude musieť verejne zdôvodniť.

Reakcie slovenských poslancov

„Oblasť robotiky je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví. Novou legislatívou chceme zabezpečiť, aby boli novo vyvíjané roboty bezpečné a nemohli slúžiť na kriminálne účely, alebo na ubližovanie ľuďom. Človek musí byť vždy ten, kto rozhoduje nad robotmi,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Podľa Medzinárodnej federácie pre robotiku (IFR) predstavoval priemerný nárast predaja robotov v období rokov 2010 až 2014 približne 17% ročne, pričom len v roku 2014 sa zvýšil o 29 %.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Rozšírenie a reforma EÚ: Poslanci žiadajú odvážne rozhodnutia

EÚ potrebuje dlhodobú politickú víziu a inštitucionálne a finančné reformy, aby zabezpečila svoju schopnosť absorbovať …

Consent choices