pesticidy
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament žiada urýchlenie schvaľovacieho procesu nízkorizikových biologických pesticídov

Nízkorizikové biologické pesticídy, založené napríklad na mikroorganizmoch biologického pôvodu, feromónoch či esenciálnych olejoch, by mohli nahradiť konvenčné prípravky na ochranu rastlín, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Parlament preto v stredajšom uznesení vyzval členské štáty, aby neotáľali pri schvaľovaní nízkorizikových alternatív, a požiadal Európsku komisiu, aby predložila návrh na revíziu aktuálnych pravidiel s cieľom urýchliť proces ich autorizácie.

Využívanie tradičných prípravkov na ochranu rastlín je v dôsledku potenciálnych rizík, ktoré predstavujú pre zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie, predmetom čoraz intenzívnejšej verejnej diskusie, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení. Napriek tomu bolo v Únii schválených iba sedem účinných látok, ktoré sú klasifikované ako nízkorizikové alternatívy konvenčných pesticídov, všíma si schválený text.

Uznesenie poukazuje na neochotu niektorých členských štátov udeliť autorizáciu nízkorizikovým biologickým pesticídom, keďže ich v porovnaní so syntetickými chemickými pesticídmi vnímajú ako nedostatočne účinné. Poslanci tento prístup kritizujú, nakoľko podľa nich neberie do úvahy prínosy alternatívnych pesticídov v oblasti efektívneho využívania zdrojov v ekologickom poľnohospodárstve, ani dodatočné zdravotné a environmentálne náklady spojené s využitím konvenčných prípravkov.

Viac..  Komisia víta dohodu o prvom právnom predpise EÚ na obmedzenie emisií metánu

Parlament preto vyzval Komisiu, aby do konca roka 2018 predložila legislatívny návrh, ktorý by urýchlil proces hodnotenia, autorizácie a registrácie nízkorizikových pesticídov biologického pôvodu v EÚ.

Súvislosti

Nežiaduce rezíduá pesticídov je stále možné nájsť v pôde, vode, či dokonca v niektorých poľnohospodárskych produktoch, uvádza sa v uznesení. Podľa poslancov predstavujú nízkorizikové pesticídy biologického pôvodu reálnu alternatívu k tradičným prípravkom na ochranu rastlín, ktoré môžu pomôcť zvýšiť udržateľnosť poľnohospodárstva.

Pesticídmi biologického pôvodu sa vo všeobecnosti chápu prípravky na ochranu rastlín založené na mikroorganizmoch, rastlinách, chemikáliách biologického pôvodu alebo semiochemikáliách (ako sú feromóny a rôzne esenciálne oleje) a ich vedľajších produktoch.

O dac

Odporúčame pozrieť

Martin Hojsík: O opeľovače prichádzame extrémnym tempom. Môže za to nadmerné používanie nebezpečných pesticídov

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Žiadna …

Consent choices