studenti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Viac ako 10 miliónov stredoškolákov v EÚ študuje viac ako jeden cudzí jazyk

Výuka cudzích jazykov na školách je v Európskej únii veľmi bežná, čo dokazuje skutočnosť, že viac ako 17 miliónov stredoškolákov (98,6 percenta) v roku 2015 študovalo minimálne jeden cudzí jazyk. Z nich viac ako 10 miliónov (58,8 percenta) študovalo dva a viac cudzie jazyky.

Zďaleka najpopulárnejším cudzím jazykom medzi stredoškolákmi bola angličtina, ktorú študovalo takmer 17 miliónov stredoškolákov (97,3 percenta), nasledovali francúzština (5 miliónov stredoškolákov, čo predstavuje 33,8 percenta), nemčina (3 milióny žiakov, 23,1 percenta) a španielčina (2 milióny, 13,6 percenta).

Tieto údaje zverejnil Eurostat, štatistický úrad Európskej únie. V súčasnosti je v EÚ registrovaných 24 oficiálnych jazykov. Popri tom existujú v Európskej únii regionálne jazyky, janyky menšín a jazyky, ktorými hovoria migranti. Malo by sa tiež spomenúť, že viacero členských štátov EÚ má viac ako jeden oficiálny jazyk.

Luxembursko, Fínsko a Taliansko na vrchole rebríčka vo výučbe viacerých cudzích jazykov

V roku 2015 sa všetci alebo takmer všetci študenti stredných škôl učili minimálne dva cudzie jazyky v Luxembursku (100%), vo Fínsku (98,4%), v Taliansku (95,8%), Estónsku (95,4%) a Rumunsku (95,2%). Naproti tomu menej ako 10 percent stredoškolákov sa učilo dva alebo viac jazykov v Maďarsku (6,0%) a v Rakúsku (8,8%).

Anglický, francúzsky a nemecký jazyk: Tri najobľúbenejšie cudzie jazyky v EÚ

Anglický jazyk je s veľkým náskokom najbežnejším cudzím jazykom, ktorí sa vyučuje na stredných školách v prevažnej väčšine členských štátov. Je to tak najmä v Dánsku, Malte a vo Švédsku, kde sa anglický jazyk učia všetci stredoškoláci.

Francúzsky jazyk je jedným z dvoch hlavných jazykov, ktorí študujú všetci žiaci v Luxembursku a je zároveň hlavným cudzím jazykom v Írsku (60,4 percent stredoškolákov) a v Belgicku (52,8 percenta). Navyše, francúzsky jazyk je druhým najpopulárnejším jazykom vyučovaným na stredných školách v deviatich členských štátov, pričom najvyšší podiel stredoškolákov s francúzštinou ako druhým cudzím jazykom je na Cypre (89.2%), v Rumunsku (83.6%), Portugalsku (66.6%), Taliansku (65.4%) a Holandsku (55.6%).

Viac..  Komisia a vysoký predstaviteľ vyzývajú na jednotný postup proti všetkým formám nenávisti

Okrem toho, že sa nemecký jazyk učia všetci stredoškoláci v Luxembursku, je tento jazyk najčastejším druhým cudzím jazykom v ôsmych členských štátoch EÚ, pričom najviac je to v Dánsku (73.6%), Poľsku (69.2%) a na Slovensku (53.6%). Výučba španielskeho jazyka je výraznejšie populárna v Švédsku (43.7%) a vo Francúzsku (39.0%), zatiaľ čo ruský jazyk, jediný rozšírený jazyk mimo oficiálnych EÚ jazykov, bol druhým najčastejším cudzím jazykom v pobaltských krajinách – v Litve (66.2%), Estónsku (63.6%) a Lotyšsku (59.7%) – ako aj v Bulharsku (16.9%).

Na Slovensku študuje jeden a viac cudzích jazykov takmer 98 percent všetkých stredoškolákov, z toho takmer 20 percent študuje len jeden cudzí jazyk a až 78 percent absolvuje výučbu dvoch a viac cudzích jazykov. Slovensko je tak nad priemerom EÚ. Najpopulárnejším cudzím jazykom na Slovensku je angličtina, ktorú študuje až 96,5 percenta všetkých stredoškolákov, nasleduje nemecký jazyk, ktorý sa u nás učí 53,6 percenta stredoškolákov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices