Europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union- EP.

Europoslanci diskutovali o piatich možných scenárov usporiadania EÚ

Poslanci v stredu diskutovali s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom o bielej knihe, v ktorej exekutíva EÚ načrtla možnosti vývoja Únie do budúcnosti. Niektorí zákonodarcovia privítali rozhodnutie Komisie predstaviť päť možných scenárov usporiadania EÚ, iní exekutívu Únie kritizovali za to, že si nevyjadrila jasnú preferenciu pre jeden zo scenárov a nepodložila ich dostatkom konkrétnych príkladov.

Predseda EP Antonio Tajani na úvod rozpravy zdôraznil, že diskusia o budúcnosti EÚ, ktorá začala schválením troch parlamentných uznesení dňa 16. februára v Štrasburgu, „musí pokračovať.” Blížiaca sa oslava šesťdesiateho výročia rímskych zmlúv sa musí stať „príležitosťou pre inštitúcie viac načúvať občanom, aby mohli riešiť ich problémy,” dodal.

Päť scenárov budúceho vývoja EÚ

Predseda EK Jean-Claude Juncker plénu predstavil päť možných odpovedí na otázku „Quo vadis Európa” zdôrazňujúc, že má na mysli Úniu dvadsiatich siedmich členských štátov. „Dnes je našou úlohou ukázať, čo Európa môže a čo nemôže urobiť,” uviedol. Podľa neho napríklad „samotná Európa nemôže byť braná na zodpovednosť za boj proti nezamestnanosti,” pretože na to nemá dostatočné kompetencie. „Nemôžeme sľubovať modré z neba. V niektorých prípadoch jediné, čo môžeme urobiť, je ponúknuť ďalekohľad.”

Jean-Claude Juncker načrtol päť možných scenárov vývoja EÚ:

  • pokračovanie v súčasnom smerovaní,
  • zameranie sa iba jednotný trh,
  • umožnenie štátom, ktoré o to majú záujem, aby robili viac,
  • zamerať sa na menej oblastí, ale intenzívnejšie a efektívnejšie,
  • robiť toho oveľa viac spoločne.

„Nepoviem Vám dnes, ktorý je mnou jednoznačne preferovaný scenár, pretože rozhodnutie nie je v žiadnom prípade na mne,” vyhlásil šéf exekutívy EÚ vyzývajúc Európsky parlament, zákonodarné zbory a vlády členských štátov, ale aj občanov, aby sa do tejto diskusie zapojili. Komisia bude podľa neho načúvať tejto debate do septembra, kedy predseda EK vo svojom výročnom prejave o stave Únie, po konzultáciách s parlamentnými spravodajcami, načrtne závery.

Reakcie zástupcov politických skupín EP

Esteban González Pons (EPP, ES) poďakoval predsedovi EK za to, že si vybral Európsky parlament za miesto, kde predstaví bielu knihu Komisie o budúcnosti EÚ. Zdôraznil tiež, že EP musí byť „v plnej miere zapojený” do nadchádzajúcej diskusie. Jeanovi-Claudovi Junckerovi dal za pravdu v tom, že je potrebné „zladiť očakávania s realitou.” V tejto súvislosti vyzval členské štáty, aby „prestali viniť Európu za to, čo Európa nemôže urobiť, pretože na to nemá nástroje. Toto je zlá a nebezpečná hra a Brexit je jedným z jej dôsledkov,” dodal.

Líder skupiny S&D Gianni Pittella (IT) šéfovi Komisie povedal: “Váš dokument obsahuje päť možností, no podľa mňa položenie týchto piatich možností na stôl hrá do karát všetkým tým, ktorí chcú oslabiť Európsku úniu alebo sa jej chcú dokonca zbaviť. Na stôl kladiete päť možností, ale ja vidím jedinú: pracovať spoločne ako Európania a robiť toho spoločne oveľa viac,” dodal.

Viac..  Spoločná agropolitika EÚ by sa mala podľa kandidátov na europoslacov zrevidovať

Ulrike Trebesius (ECR, DE) vyhlásila, že nádeje z minulosti vo vzťahu k Európe a eurozóne padli za obeť centralizmu a velikášstvu. EÚ by sa podľa nej mala zamerať na menej oblastí, v ktorých by bola efektívnejšia, napríklad na boj proti terorizmu a ochranu svojich hraníc. „Časy sa zmenili, potrebujeme viac flexibility a tomu musíme prispôsobiť naše inštitucionálne usporiadanie,” dodala.

Guy Verhofstadt (ALDE, BE) zdôraznil, že je potrebné začať ďalšiu fázu medziinštitucionálnych úvah o budúcnosti Európy. Podľa neho má súčasná Únia nedostatok reálnych možností riešiť mnoho dnešných výziev. V tejto súvislosti apeloval na členské štáty, aby prestali využívať jednomyseľné hlasovanie na blokovanie životne dôležitých snáh posunúť Úniu dopredu. „Ako však presvedčiť lídrov členských štátov EÚ, aby pristúpili ku krokom, ktoré tak zúfalo potrebujeme?” opýtal sa pléna.

„Potrebujeme načúvať našim občanom,” zdôraznil Patrick Le Hyaric(GUE/NGL, FR) žiadajúc o rozšírenie Komisiou načrtnutých možností o ďalší scenár založený na prístupe „zdola nahor,” ktorý by bral do úvahy očakávania ľudí v oblasti spravodlivosti, rovnosti, solidarity, ochrany životného prostredia a verejného zdravia. „V opačnom prípade zlyháme v snahe čeliť aktuálnym výzvam,” varoval.

Philippe Lamberts (Zelení/EFA, BE) vyzval Komisiu, aby zvážila predstavenie radikálnej zmeny smerovania EÚ, ktorej cieľom by bolo zastavenie prudkého nárastu nerovnosti. „Aby sme znovu dobyli srdcia občanov, potrebujeme  zaistiť mier a spoločnú prosperitu a zanechať vzájomnú fiškálnu a sociálnu konkurenciu,” dodal.

Gerard Batten (EFDD, UK) vyhlásil, že biela kniha pomenúva problémy, ktorým EÚ čelí, „zlyháva však v uvedomení si toho, že za mnohé z nich môže v prvom rade samotná EÚ.”

Vicky Maeijer (ENF, NL) vyhlásila, že EÚ kolabuje. „My v Holandsku sme povedali nie európskej ústave, nie obchodnej dohode s Ukrajinou a prišiel čas, aby sme povedali nie Európe,” dodala.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices