porodnost
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Celková miera plodnosti je vo všetkých členských štátoch pod hranicou potrebnou na obnovenie generácií

V roku 2015 sa v Európskej únii narodilo 5,103 milióna detí, z toho najviac vo Francúzsku (799 700), vo Veľkej Británii (776 700), Nemecku (737 600), Taliansku (485 800), Španielsku (418 400) a v Poľsku (369 300).

V priemere dosahovali ženy-prvorodičky v roku 2015 vek takmer 29 rokov (28,9). V rámci členských štátov boli prvorodičky najmladšie v Bulharsku a najstaršie v Taliansku.

Celkovo sa miera plodnosti v zvýšila z 1,46 v roku 2001 (odkedy sa robia prvé celoeurópske porovnania) na 1,58 v roku 2015, pričom medzi jednotlivými členskými štátmi sa tieto hodnoty pohybovali od 1,31 v Portugalsku až po 1,96 vo Francúzsku. Je to pritom až celková miera plodnosti približne 2,1 živonarodených detí na ženu, ktorá sa považuje za hranicu potrebnú na obnovenie generácií v rozvinutých krajinách – inými slovami, toto číslo predstavuje priemerný počet živonarodených detí na ženu, ktorý je potrebný na zachovanie súčasnej veľkosti populácie bez migrácie.

Informácie pochádzajú z článku, ktorý zverejnil Eurostat, štatistický úrad Európskej únie. Ukazovatele plodnosti v tejto tlačovej správe pritom predstavujú iba zlomok z rozsiahlych dát, ktoré má Eurostat k dispozícii k otázke demografie.

Celková miera plodnosti je vo všetkých členských štátoch pod hranicou potrebnou na obnovenie generácií, ktorú predstavuje 2,1 živonarodených detí na jednu ženu

Z členských štátov EÚ bola v roku 2015 miera plodnosti najbližšie k hranici potrebnej na obnovenie generácií (2,1) vo Francúzsku (1,96) a Írsku (1,92), nasledovali Švédsko (1,85) a Veľká Británia (1,80). Naopak, najhoršie na tom boli Portugalsko (1,31), Cyprus, Poľsko (obe 1,32), Grécko, Španielsko (obe 1,33) a Taliansko (1,35).

Vo väčšine členských štátov v roku 2015 vzrástla miera plodnosti v porovnaní s rokom 2011. Najväčší nárast v tomto ohľade bol zaznamenaný v Lotyšsku (z 1,22 v roku 2011 na 1,70 v roku 2015, čiže +0,48), Českej republike (+0,42), Litve (+0,41), Slovinsku (+0,36), Bulharsku (+0,32), Rumunsku (+0,31), Švédsku (+0,28) a Estónsku (+0,26). Naopak, najväčší pokles bol zaznamenaný na Cypre (-0,25) v Luxembursku (-0,19) a v Portugalsku (-0,14). V EÚ celková miera plodnosti v priemere vzrástla z 1,46 v roku 2011 na 1,58 v roku 2015 (+0,12).

Viac..  Klimatická služba EÚ: Tohtoročný október bol najteplejším od začiatku meraní

Najmladšie ženy-prvorodičky sú v Bulharsku, Rumunsku a v Lotyšsku, najstaršie v Taliansku a Španielsku

V roku 2015 bol priemerný vek žien-prvorodičiek 27 rokov a menej v Bulharsku (26,0), Rumunsku (26,3), Lotyšsku (26,5) a Poľsku (27). Naproti tomu, vek 30 a vyššie mali v priemere prvorodičky v Taliansku (30,8), Španielsku (30,7), Luxembursku a Grécku (obe 30,2).

Najvyšší nárast pôrodov za posledných 15 rokov zaznamenali vo Švédsku, najväčší pokles v Portugalsku

V EÚ sa v roku 2015 narodilo o 40 217 viac detí ako v roku 2001 (+0,8 percenta). V rámci členských štátov bol najväčší relatívny nárast zaznamenaný v Švédsku (+25.6%), v Českej republike (+22.1%), Slovinsku (+18.1%) a vo Veľkej Británii (+16.1%). V kontraste s tým, najväčší pokles bol v Portugalsku (-24.2%), nasledovali Holandsko (-15.8%), Dánsko (-11.1%), Rumunsko (-10.4%) a Grécko (-10.2%).

O dac

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices