Ilustračné PHOTO © European Union

Europoslanci spojili svoje sily proti nelegálnym obchodom s voľne žijúcimi zvieratami

Poslanci Európskeho parlamentu schválili ďalšie dôležité odporúčania. Ide o lepšie využívanie obchodných nástrojov Únie v oblasti boja proti obchodu s voľne žijúcimi zvieratami. Jeho čísla sa totiž v posledných rokoch výrazne zvýšili.

Nelegálny obchod s rastlinami a zvieratami negatívne podporuje ekologickú krízu. Európa a Spojené štáty pritom zastávajú oblasti na kľúčových nelegálnych trhoch a tranzitných trasách.

Emma McClarkinová z Európskych konzervatívcov a reformistov pred dôležitým hlasovaním uviedla: „Nelegálny obchod s voľne žijúcimi zvieratami je zločin širokých rozmerov, ktorý ohrozuje náš ekosystém.  Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zabránili tejto nelegálnej činnosti a zabezpečili to, aby sme budúce generácie nepripravili o krásu a rozmanitosť nášho životného prostredia.“

Dodala, že jej návrh zdôrazňuje dôležitosť a potrebu použitia obchodnej politiky na riešenie tohto problému. Uskutočniť sa tak má pomocou komplexného prístupu, ktorý vyrieši problémy na strane ponuky a dopytu na domácom trhu, aj v iných cieľových krajinách.

Europoslanci žiadajú všetky členské krajiny, aby zvážili úplný zákaz obchodovania so slonovinou v rámci EÚ i mimo nej. Chcú, aby sa lepšie využíval právny rámec Únie na ochranu prírody a odporúčajú aj ďalšie kroky, medzi ktoré patria:

  • poskytovanie lepšej pomoci pre colné orgány tretích krajín, v ktorých by sa vybudovali väčšie kapacity na kontrolu, vzdelávanie a informovanosť v danej oblasti,
  • dostatok zdrojov pre boj s touto trestnou činnosťou v EÚ a s tým súvisiace prepojenie súkromného sektora, vrátane zapojenia online trhov,
  • úprava slabých miest v doprave a v colných postupoch,
  • pomocou spoločnej obchodnej politiky Únie presadzovať záväzné normy Spoločenskej zodpovednosti,
  • boj proti korupcii a úplatkárstve a mnohé ďalšie.
Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

O oma

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices