maso
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ sprísňuje kontroly v celom potravinovom reťazci

Zlepšenie sledovateľnosti potravín, boj proti podvodom a obnovenie dôvery spotrebiteľov v integritu dodávateľského reťazca. To všetko si kladie za cieľ nová legislatíva, ktorá sprísni kontroly potravín v celom reťazci siahajúcom od producentov na farmách až po stoly spotrebiteľov. Na konečnom texte nových pravidiel, ktoré v stredu odobril Európsky parlament, sa dohodli poslanci so zástupcami holandského predsedníctva ešte v júni 2016.

Nové nariadenie zavedie komplexný, integrovaný a efektívnejší systém inšpekcií zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel, ktoré sa vzťahujú na bezpečnosť potravín a krmív, ochranu rastlín pred škodcami, ekologickú produkciu takzvaných bio potravín, výrobu produktov chránených zemepisnými označeniami EÚ (tzv. GIs) a veterinárne požiadavky. 

„Po škandále s konským mäsom mali spotrebitelia vážne pochybnosti týkajúce sa vystopovateľnosti potravín a integrity mäsového dodávateľského reťazca. Európsky parlament sa usiloval vyriešiť tieto problémy a prijať text, ktorý umožní kompetentným orgánom účinne bojovať proti podvodným praktikám,‟ uviedla spravodajkyňa nariadenia Karin Kadenbach (S&D, AT).

„Som tiež hrdá na to, že sa Parlamentu podarilo posilniť kapitolu o presadzovaní predpisov, a to najmä v súvislosti s pokutami, ktoré budú ukladané v prípadoch úmyselného porušenia pravidiel. Verím, že skutočne odradzujúce sankcie budú kľúčovým nástrojom v boji proti podvodom v každej oblasti,‟ dodala poslankyňa Kadenbach.

Komplexný záber, neohlásené inšpekcie a efektívnejšie postupy

Nové pravidlá, na ktorých sa poslanci dohodli so zástupcami Rady (ministrov) EÚ, prináša tieto zmeny:

  • komplexný záber, ktorý sa týka celého dodávateľského reťazca poľnohospodárskych a potravinových produktov: kontroly potravín, krmív, pravidiel vzťahujúcich sa na ochranu rastlín pred škodcami, používania pesticídov, predpisov týkajúcich sa starostlivosti o zvieratá, produkcie výrobkov chránených zemepisnými označeniami EÚ (napríklad chránené označenie pôvodu PDO či chránené zemepisné označenie PGI), ako aj predpisov vzťahujúcich sa na produkciu bio potravín,
  • neohlásené inšpekcie vo všetkých sektoroch založené na faktore rizika porušenia existujúcich pravidiel,
  • efektívnejšie postupy proti podvodným alebo zavádzajúcim praktikám,
  • jasnejšie podmienky pre dovoz zvierat a poľnohospodárskych produktov z tretích krajín na trh EÚ,
  • kontroly zo strany Európskej komisie v členských štátoch EÚ a v tretích krajinách, z ktorých sa poľnohospodárske produkty dovážajú na trh EÚ. 

Súvislosti 

Odhalené podvody, ku ktorým dochádzalo pri produkcii potravín, napríklad škandál s konským mäsom, poukázali na potrebu zefektívniť činnosť zodpovedných kontrolných orgánov. Nové pravidlá by tak mali zvýšiť ochranu spotrebiteľov a čestných producentov pred rizikami porušovania pravidiel kdekoľvek v potravinovom dodávateľskom reťazci.

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Nová legislatíva je založené na prístupe, v rámci ktorého sa kontroly budú vykonávať na základe rizikovosti nedodržiavania pravidiel. Kontrolné orgány tak budú môcť efektívnejšie zamerať svoje zdroje a sústrediť sa na riešenie relevantných problémov. Nepôjde však výlučne o zdravotné riziká, ale o riziká nedodržiavania všetkých pravidiel súvisiacich s produkciou potravín.

V snahe vytvoriť harmonizovaný kontrolný rámec sa nové nariadenia ako jediný legislatívny text sústredí na oficiálne kontroly vo všetkých sektoroch poľnohospodárskeho a potravinového dodávateľského reťazca. Doteraz boli pravidlá kontrolného režimu rozdelené do približne šestnástich právnych textov.

Schválené nariadenie predstavuje hĺbkovú revíziu existujúcich pravidiel, ktorej cieľom je zabrániť situáciám, kedy niekoľko predpisov rieši ten istý problém. Zámerom zákonodarcov bolo zaviesť proporčnejší a flexibilnejší legislatívny rámec, ktorý by umožnil promptnejšie reakcie v núdzových situáciách, napríklad prostredníctvom zrýchlenia postupu akreditácie laboratórií.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices