spotrebice
Ilustračné PHOTO © European Union.

Európsky parlament a Rada EÚ sa dohodli na úprave označenia energetickej účinnosti domácich elektrospotrebičov

Súčasné označenia výrobkov A+++ až G budú nahradené jasnejšími a užívateľsky jednoduchšími označeniami A až G. To spôsobí, že energetické označenia budú zrozumiteľnejšie a spotrebitelia budú lepšie informovaní pri nákupoch elektrospotrebičov.

Spotrebiteľské prieskumy ukazujú, že približne 85 percent európskych občanov hľadí pri nákupe výrobkov na označenia energetickej účinnosti. Označenia tých najlepších v rozmedzí kategórií A+ až A+++ boli zavádzajúce a skrývali potenciálne zásadné rozdiely v energetickej úspornosti. Poskytnutie prístupnejších informácií o energetickej spotrebe domácich spotrebičov zákazníkom uľahčí identifikáciu najúspornejších spotrebičov a zároveň prispeje k realizácii energetických a klimatických cieľov do roku 2020 a 2030.

Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič k tomu povedal: ,,Vítam dohodu o novom označovaní energetickej účinnosti domácich elektrospotrebičov, ktorú sme avizovali ako súčasť stratégie Energetickej únie spustenej vo februári 2015. Prax, a hlavne skúsenosti ukázali, že bude lepšie sa vrátiť ku stupnici označovania energetickej účinnosti výrobkov od A po G, ktorú sme  aktualizovali vzhľadom na neustály rozvoj technológií, ktoré prinášajú čoraz modernejšie výrobky na trh. Veríme, že nové označenia uľahčia spotrebiteľom pochopenie a porovnávanie výrobkov tak  aby kupovali len ti energeticky najúčinnejšie, čím sa zároveň zníži spotreba energie a pozitívne sa to prejaví aj na ich účtoch za energie. Predpokladá sa, že nové označenia energetickej účinnosti môžu domácnostiam ušetriť ročne až 480 eur, zvýšiť celkové ročné zisky výrobcov a predajcov o viac ako 10 miliárd eur a ušetriť ročnú spotrebu energie v rozsahu spotreby troch pobaltských štátov“.

O čo v rámci nového označovania ide:

  • Návrat k jasnejšiemu označovaniu tried A až G, odstránením komplikovaných tried A+ až A+++ zo súčasných energetických označení v presne vymedzenej časovej lehote;
  • Zavedenie registračnej databázy produktov na podporu aktivít členských štátov pre dohľad nad trhom; Odhaduje sa, že 10 až 25 percent výrobkov na trhu nespĺňa požiadavky označovania energetickej efektívnosti a kvôli tomuto nesúladu sa nevyužije približne 10 percent predpokladaného objemu úspor energie. Je to prinajmenšom čiastočne spôsobené nedostatočným presadzovaním predpisov zo strany národných orgánov dohľadu nad trhom.
Viac..  Dôvera spotrebiteľov v eurozóne aj v EÚ sa v júni zvýšila

Vďaka databáze budú štítok a kľúčové informácie o výrobkoch k dispozícii aj spotrebiteľom a predajcom, čím získajú lepší prehľad o energetickej účinnosti domácich spotrebičov.

Súvislosti

,,Energetická účinnosť na prvom mieste“ je ústredným princípom Stratégie pre Energetickú úniu prijatej 25. februára 2015.  Energetická účinnosť je efektívnym prostriedkom na znižovanie emisií, spotreby energie, ale aj znižovanie závislosti EÚ na dovoze fosílnych palív. Od svojho zavedenia pred 20 rokmi, povzbudil úspech energetického označovania vývoj čoraz energeticky úspornejších výrobkov. V júli 2015 Európska komisia navrhla návrat k pôvodnej energetickej stupnici A až G, ktorá je jednoduchšia a zrozumiteľnejšia pre spotrebiteľov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Sefcovic

Šefčovič: Proces nominácií do EK sa iba začína, správny signál však bol dôležitý

Proces nominácií do budúcej Európskej komisie (EK) sa teraz len začína a je spätý s …

Consent choices