umelyostrov
Umelý ostrov na výrobu energie. Reprofoto TenneT

Tento umelý ostrov v strede Severného mora vyrobí energiu pre 80 miliónov Európanov

Európa sa na ceste prechodu na čistú energiu posunula zase o krok dopredu. Za účasti slovenského eurokomisára a podpredsedu Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroša Šefčoviča vzniklo konzorcium, ktoré vybuduje umelý ostrov v strede Severného mora. Ten by mal zabezpečiť energiu až pre 80 miliónov Európanov.   

Podpredseda EK Maroš Šefčovič v tejto súvislosti povedal:  ,,Prevádzkovatelia prenosových sústav z Dánska, Holandska a Nemecka sa dohodli na skutočne unikátnom projekte: na vytvorení umelého ostrova, ktorý by sa mal stať srdcom nového veterného parku v Severnom mori a ktorý by mal v priebehu desiatich rokov vyrábať až 100 MW čistej veternej energie. Len pre zaujímavosť uvediem, že je to polovičná spotreba takej veľkej krajiny ako Nemecko. Som veľmi rad, že aj Európska komisia môže tento projekt podporiť politicky, určite aj potrebnými regulátorskými opatreniami tak, aby takýchto projektov v Európe bolo viac, aby sme mali čím viac čistej energie pre našich obyvateľov“.

Prevádzkovatelia prenosových sústav (dánsky Energinet.dk, holandský TenneT Netherlands a nemecký TenneT Germany) sa dohodli, že v Severnom mori vytvoria sústavu veterných turbín a solárnych panelov, ktorej centrom má byť umelo vytvorený ostrov s vlastným prístavom a pristávacou dráhou. Sústava umiestnená na piesčine Dogger Bank, asi 100 km od východného pobrežia Anglicka, by mala zabezpečiť energiu pre 80 miliónov Európanov. Vyrobená energia bude pomocou podmorských káblov prepravená do Veľkej Británie, Nemecka, Dánska, Holandska, Belgicka a Nórska, odkiaľ bude ďalej distribuovaná na európsky trh.

Potenciál, ktorý prináša kombinácia veterných turbín a solárnych panelov, je nesporný. V lete vyprodukujú viac energie panely, zatiaľ čo v zime, keď už slnečných dni nie je toľko, ale o to viac fúka, kľúčovú rolu zohrajú turbíny. Projekt, ktorý by mal byt dokončený v období 2030 – 2050, pomôže EU pri dosahovaní klimatických cieľov a znižovaní emisií oxidu uhličitého. Tento unikátny systém produkcie elektrickej energie takisto posilní energetickú bezpečnosť a podporí ambície EU stať sa svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Viac..  Slovensko má potenciál využitia geotermálnej energie, tvrdí europoslanec Michal Wiezik

Energia z obnoviteľných zdrojov je aj ústrednou témou balíčka legislatívnych opatrení s názvom Čistá energia pre všetkých Európanov, ktorý bol prijatý v novembri 2016. Prijaté opatrenia umožnia zmodernizovať európsku ekonomiku tým, že vytvoria podmienky pre udržateľné pracovné miesta, rast a investície.

Očakáva sa, že investície do tejto regionálnej spolupráce budú mať vysokú návratnosť. Vyrobená elektrická energia bude agregovaná na ostrove, odtiaľ prepravená na pobrežie a prepojovacím vedením distribuovaná do viacerých krajín, čím sa znížia náklady na transport. K úsporám by mala prispieť aj poloha miesta, na ktorom bude ostrov vybudovaný, kde je more hlboké 16-36 metrov. To je o 20 metrov menej ako v iných častiach, čo ušetrí to náklady na vytvorenie ostrova.

Okrem finančných výhod by mal tento projekt posilniť regionálnu spoluprácu, nakoľko krajiny budú musieť nájsť spoločný prístup k environmentálnym výzvam, k odstráneniu regulačných bariér, ktoré brania vybudovaniu prepojovacích vedení, k vývoju projektových plánov pre konkrétne hybridné projekty a k vytvoreniu infraštruktúry v Severnom mori.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices