brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Spojené kráľovstvo dnes aktivuje článok 50 Zmluvy o EÚ

Spojené kráľovstvo má dnes aktivovať článok 50 Zmluvy o EÚ a oficiálne tak oznámiť, že sa hodlá vystúpiť z EÚ. Briti a Únia tak budú mať od dnes dva roky na to, aby spoločne vyrokovali dohodu o vystúpení. Okrem toho sa budú musieť dohodnúť aj na svojich budúcich obchodných vzťahoch, no tieto rozhovory môžu trvať podstatne dlhšie. Prečítajte si, ako bude celý proces prebiehať a akú úlohu v ňom bude zohrávať Európsky parlament.

Článok 50 

Článok 50 stanovuje postup v prípade, že sa členský štát rozhodne vystúpiť z EÚ. Odchádzajúcej krajine dáva možnosť aby tak učinila „v súlade so svojimi vlastnými ústavnými požiadavkami.“ Po jeho aktivácii má krajina dva roky na to, aby s EÚ vyrokovala dohodu o vystúpení. Táto lehota sa však môže predĺžiť, pokiaľ sa na tom jednohlasne zhodne Európska rada. Môže sa však stať aj to, že sa dohodu nepodarí dosiahnuť.  

Dve dohody

EÚ a Spojené kráľovstvo majú teraz dva roky na to, aby sa dohodli na tom, ako krajina opustí Úniu. Podľa Zmlúv pritom musia brať do úvahy budúci rámec svojich vzťahov. Dojednania ohľadne budúcich vzťahov sú predmetom ďalšej dohody, rokovania o ktorej môžu trvať podstatne dlhšie.

Ak budú rokovania úspešné, tak dohodu o vystúpení nude musieť ratifikovať Spojené kráľovstvo, odobriť Európsky parlament a minimálne 20 z 27 členských štátov zastúpených v Európskej rade.

Dohodu o budúcich vzťahoch musia schváliť všetky členské štáty aj Európsky parlament.

Dohoda o vystúpení

Dohoda o vystúpení by mala riešiť otázky ako:

  • práva občanov EÚ v Spojenom kráľovstve,
  • Práva občanom Spojeného kráľovstva v EÚ,
  • finančné príspevky Spojeného kráľovstva za obdobie, keď bolo členským štátom,
  • hranice (najmä hranica s Írskom),
  • sídlo agentúr EÚ,
  • medzinárodné záväzky Spojeného kráľovstva podpísané počas jeho členstva v EÚ (ako napríklad Parížska klimatická dohoda).

Dohoda o budúcich vzťahoch

Viac..  EK zvýši maximálnu sumu investičnej pomoci pre región Západné Slovensko o 10 %

Dohoda o budúcich vzťahoch by mala stanoviť a popísať podmienky, za ktorých budú Briti a EÚ spolupracovať vo viacerých oblastiach, ako napríklad obrana, boj proti terorizmu, životné prostredie, výskum, vzdelávanie a podobne.

Jednými z jej kľúčových častí budú ustanovenia o budúcich obchodných vzťahoch. Tie sa môžu vzťahovať aj na clá, štandardy a to, ako riešiť prípadné spory.

Ako budú prebiehať rokovania 

Potom ako Spojené kráľovstvo aktivuje článok 50, Európska rada vydá usmernenia, ktorý budú základom pre rokovania. V mene EÚ ich bude viesť bývalý komisár Michel Barnier, pričom Rada môže svoje usmernenia priebežne vyjasniť alebo aktualizovať. Rokovania sa prakticky môžu začať už o niekoľko týždňov.

Čo sa stane, ak sa dohodu nepodarí dosiahnuť 

Ak sa dohodu nepodarí dosiahnuť a štátni lídri nepovolia predĺženie dvojročnej lehoty, Spojené kráľovstvo automatiky prestáva byť členom EÚ po uplynutí dvoch rokov od aktivácie článku 50. Ak sa nedosiahne ani konsenzus ohľadne budúcich obchodných vzťahov, krajina bude s EÚ obchodovať v rámci pravidiel Svetovej obchodnej organizácie.

Úloha Európskeho parlamentu 

Dohoda o vystúpení nebude môcť vstúpiť do platnosti bez súhlasu Európskeho parlamentu. Počas nasledujúcich týždňov by mali poslanci prijať uznesenie, kde načrtnú svoje mantinely.

V mene Parlamentu sa bude brexitom zaoberať poslanec Guy Verhofstadt. V jeho novej úlohe koordinátora mu budú asistovať parlamentné výbory.

Samotné rokovania môžu poslanci ovplyvniť prijatím ďalších uznesení o svojom stanovisku a požiadavkách.

O dac

Odporúčame pozrieť

Toto je nápad, ktorý pomôže zachrániť ľudské životy na cestách, hovorí Ivan Štefanec

Počuli ste o prednom brzdovom svetle? Aktuálne dianie v europarlamente v štúdiu priblížil poslanec Európskeho …

Consent choices