europsky parlament
Hlasovanie EP o uznesení k rokovaniam o brexite. PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament zadefinoval kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ

Európsky parlament prijal v stredu drvivou väčšinou hlasov uznesenie, v ktorom poslanci zadefinovali kľúčové podmienky pre schválenie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Dohoda nemôže bez súhlasu Parlamentu vstúpiť do platnosti, poslanci ju teda môžu zablokovať.

Uznesenie, ktoré plénum schválilo pomerom hlasov 516 (za): 133 (proti): 50 (zdržalo sa hlasovania), zdôrazňuje potrebu rovnakého a spravodlivého zaobchádzania s občanmi EÚ žijúcimi v Spojenom kráľovstve a britskými občanmi pobývajúcimi na území Únie. Pripomína tiež, že Spojené kráľovstvo bude až do oficiálneho odchodu plnoprávnym členom EÚ so všetkými z toho vyplývajúcimi právami a povinnosťami – vrátane finančných záväzkov, časť z ktorých bude navyše splatná až po vystúpení krajiny z Únie.

Schválený text varuje pred pokusmi podmieniť spoluprácu Spojeného kráľovstva s Európskou úniou v oblasti vnútornej či vonkajšej bezpečnosti dosiahnutím ústupkov v oblasti budúcich hospodárskych vzťahov. Odmieta tiež hospodárske vzťahy založené na akomsi vyberaní hrozienok z koláča v podobe samostatných dohôd či ustanovení o preferenčnom prístupe, ktoré by sa vzťahovali na niektoré sektory.

Parlament tiež zdôraznil, že štyri slobody späté s jednotným trhom EÚ, ktoré zaručujú slobodný pohyb tovaru, kapitálu, služieb a ľudí v rámci Únie, sú nedeliteľné.

Uznesenie sa tiež venuje postupnosti rokovaní. Rozhovory o prechodných opatreniach, ktoré budú platné po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a pred uzavretím dohody o budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov, môžu podľa poslancov začať až v momente dosiahnutie výrazného pokroku v rokovaniach o dohode o vystúpení. Prechodné opatrenia nesmú trvať viac ako tri roky a dohodu o budúcom usporiadaní vzájomných vzťahov bude možné uzavrieť až po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, uvádza schválený text.

Občania na prvom mieste

Záujmy občanov EÚ musia byť od začiatku rokovaní na prvom mieste, uvádza sa v uznesení, ktoré dodáva, že brexit sa výrazne dotkne najmä občanov Írska. Parlament v tejto súvislosti vyzval všetkých aktérov, aby zabezpečili kontinuitu a stabilitu mierového procesu v Severnom Írsku a vyvinuli maximálne úsilie v snahe zabrániť vzniku fyzickej hranice medzi Severným Írskom a Írskou republikou. Rokovania o vystúpení sa preto musia zamerať aj na nariešenie špecifických okolností na Írskom ostrove.

Viac..  Spoločná agropolitika EÚ by sa mala podľa kandidátov na europoslacov zrevidovať

Uznesenie varuje Spojené kráľovstvo pred pokusmi o obmedzenie práv občanov EÚ súvisiacich s voľným pohybom pred vystúpením krajiny z Únie a vyzýva dvadsaťsedem členských štátov EÚ, aby sa zaoberali možnosťami zmiernenia dopadov straty občianstva Únie na britských občanov.

Princípy rokovaní

Poslanci vyzvali Európsku úniu a Spojené kráľovstvo, aby ich vzájomné rokovania prebiehali v dobrej viere a pri plnej transparentnosti s cieľom zabezpečiť usporiadaný odchod ostrovnej monarchie z Únie.

Uznesenie pripomína, že ak by Spojené kráľovstvo začalo rokovať o prípadných obchodných dohodách s tretími krajinami ešte pred vystúpením z Únie, porušilo by právo EÚ. Poslanci tiež vystíhajú pred bilaterálnymi rokovaniami medzi Spojeným kráľovstvom na jednej strane a jedným či viacerými členskými štátmi na strane druhej, napríklad ohľadom postupu vystúpenia či budúcich vzájomných vzťahov krajiny s EÚ.

Pretrvávajúce záväzky 

Spojené kráľovstvo bude až do svojho odchodu z Únie požívať všetky zo zmlúv vyplývajúce práva člena EÚ. Zároveň sa však naň budú vzťahovať aj všetky s členstvom súvisiace povinnosti, vrátane finančných záväzkov spojených s dlhodobým rozpočtom EÚ, časť z ktorých bude navyše splatná až po vystúpení krajiny z Únie, uvádza schválený text.

Účasť EP na vyjednávaniach

Schválené uznesenie definuje základné priority Európskeho parlamentu v súvislosti s rokovaniami so Spojeným kráľovstvom o vystúpení z EÚ. Počas samotných rokovaní sa poslanci môžu rozhodnúť prijať ďalšie uznesenia, prostredníctvom ktorých Parlament objasní svoju pozíciu k určitým otázkam či špecifickým problémom v jednotlivých sektoroch.

O dac

Odporúčame pozrieť

EÚ a Británia hlásia, že sú blízko k pobrexitovej dohode o Gibraltáre

Európska únia a Spojené kráľovstvo sú blízko k dohode o štatúte Gibraltáru. Doriešenie tejto otázky …

Consent choices