Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Slovensko je podľa Eurostatu krajinou najviac závislou od vývozu do iných členských štátov

Aj v roku 2016 boli  Spojené štáty (610 miliárd €, 17.7% celkového obchodu EÚ s tovarom) a Čína (515 mld. €, 14.9%) hlavnými obchodnými partnermi Európskej únie (EÚ), za nimi nasledovali Švajčiarsko (264 mld. €,  7.6%), Rusko (191 mld. €, 5.5%), Turecko (145 mld. €, 4.2%) a Japonsko (125 mld. €, 3.6%).

V prípade týchto najväčších obchodných partnerov EÚ sa však trendy počas posledných rokov výrazne menili. Po rekordnom páde, ktorý trval do roku 2011, sa podiel Spojených štátov na obchode s tovarom s EÚ začal výrazne zvyšovať a v roku 2016 dosiahol 17,7 percenta. Podiel Číny sa od roku 2000 takmer strojnásobil, z pôvodných 5,5 percenta na 14,9 percenta v roku 2016.  Naopak, podiel Ruska sa od roku 2013 prepadol takmer o polovicu na 5,5 percenta v roku 2016 a podiel Japonska klesol od roku 2000 na 3,6 percenta v roku 2016. Podiel Švajčiarska a Turecka zostal relatívne nemenný.

Hlavné kategórie produktov, s ktorými EÚ obchodovala, boli v roku 2016 stroje, dopravné prostriedky, iné výrobné tovary a chemikálie.

Nemecko – hlavný exportný partner pre väčšinu členských štátov

Takmer vo všetkých členských štátoch bola hlavným partnerom pre export tovarov v roku 2016 iná členská krajina. Výnimkou boli Nemecko, Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo (pre všetky boli hlavným partnerom Spojené štáty) a Litvy (Rusko).

V niektorých členských štátoch mierila viac ako štvrtina exportu len jedinému partnerovi. Bolo to tak v prípade Českej republiky (32% exportovaného tovaru), Rakúska (30%), Maďarska (28%), Poľska (27%), kde bol tento tovar smeroval do Nemecka. USA boli hlavným partnerom pre Maltu (27%) a Írsko (26%), zatiaľ čo 26% exportu Portugalska išlo do Španielska. Celkovo bolo Nemecko hlavnou exportnou destináciou pre 16 krajín EÚ a umiestnilo sa v top 3 hlavných partnerov pre 22 členských štátov EÚ.

V rámci obchodu s krajinami mimo EÚ boli hlavnými destináciami exportu EÚ v roku 2016 Spojené štáty (21% z celkového exportu mimo EÚ), Čína (10%) a Švajčiarsko (8%).

Export v rámci EÚ prevažuje vo všetkých členských štátoch s výnimkou Malty, Cypru a Spojeného kráľovstva.

V roku 2016 28 exportovala EÚ tovar v celkovej hodnote 4 855 mld. €, z čoho 3 110 mld. € (64%) smerovalo do iného členského štátu EÚ.

Približne tri štvrtiny a viac exportu do iného členského štátu smeruje zo Slovenska (85% exportu v rámci EÚ), Českej republiky (84%), Luxemburska (83%), Maďarska (81%), Poľska (80%), Holandska (76%), Portugalska, Rumunska a Slovinska (všetci 75%) a Estónska (74%).

Naopak, Malta (39%), Cyprus (46%) a Spojené kráľovstvo (47%) boli jedinými členmi Únie, ktorí exportovali viac tovaru do nečlenských krajín ako do krajín EÚ v roku 2016.

Viac..  Europoslanec Mihál vysvetľuje, čo je to reťazový pôrod: Akú materskú budete mať po narodení druhého a tretieho dieťaťa?

Nemecko ako hlavný zdroj dovozu pre viac ako polovicu štátov EÚ

Tak ako pri exporte, aj v rámci importu tovarov bol hlavným partnerom krajín EÚ iný členský štát s výnimkou Litvy, ktorej hlavnou krajinou importu bolo Rusko.

V siedmich členských krajinách prichádzalo viac ako 25% importovaného tovaru z jedinej krajiny EÚ v roku 2016, a to Rakúsko (43% importovaného tovaru pochádzalo z Nemecka), Portugalsko (33% zo Španielska), Česká republika (31% z Nemecka), Írsko (29% zo Spojeného kráľovstva), Luxembursko (29% z Belgicka), Poľsko (28% z Nemecka) and Maďarsko (26% z Nemecka). Celkovo bolo Nemecko medzi top 3 krajinami, z ktorej všetky členské štáty EÚ dovážali tovar, výnimkou boli Írsko a Malta.

Čo sa týka obchodu mimo EÚ, hlavnou krajinou, z ktorej prichádzal importovaný tovar do EÚ bola Čína (20% importu z krajín mimo EÚ), nasledovali Spojené štáty (14%), Švajčiarsko (7%) a Rusko (7%)

Import v rámci EÚ prevláda takmer vo všetkých krajinách EÚ

V roku 2016 importovala EÚ tovar v celkovej hodnote 4 736 mld. €, z čoho 3 029 mld. € (64%) pochádzalo z iného štátu EÚ.

Viac ako tri štvrtiny importu pochádzalo z inej krajiny EÚ v Estónsku (82%), Lotyšsku (81%), Slovensku (80%), Českej republike (79%), Maďarsku, RakúskuPortugalsku (všetci 78%), Chorvátsku, LuxemburskuRumunsku (všetci 77%). Naopak, jedinou krajinou EÚ, ktorej import z inej krajiny EÚ tvoril menej ako polovicu celého importu bolo Holandsko (47%). Tento fakt je spôsobený najmä tzv. „Rotterdamským efektom“ (pozri poznámku o krajine).

Stroje a dopravné prostriedky dominovali v exporte aj importe EÚ

Stroje a  dopravné prostriedky zohrávali v roku 2016 naďalej kľúčovú rolu v rámci obchodu tovarov EÚ so zvyškom sveta, export mimo krajín EÚ tvoril 43% a import z týchto krajín tvoril 32%. Ostatné výrobky (23% exportu mimo krajín EÚ a 26% importu mimo krajín EÚ) a chemikálie (18% exportu mimo krajín EÚ a 11% importu mimo krajín EÚ) taktiež hrali dôležitú úlohu v obchode EÚ s tovarmi v roku 2016. Minerálne palivá tvorili menšinový podiel exportu EÚ do nečlenských krajín EÚ (4%), avšak tvorili 15% celkového importu.

O dac

Odporúčame pozrieť

sud, justicia

Čína hrozí EÚ žalobou pred WTO v súvislosti s clami na elektromobily

Peking hrozí Európskej únii (EÚ) žalobou pred Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) v súvislosti so sankčnými …

Consent choices