Ilustračné PHOTO: © European Union.

Takmer 80 percent vinohradov v EÚ sa špecializuje na akostné víno

V roku 2015 bolo v Európskej únii (EÚ) 2,4 milióna poľnohospodárskych podnikov, ktoré spolu pestujú 3,2 milióna hektárov (ha) vinohradov. Priemerná plocha na podnik je 1,3 ha, ale v každom členskom štáte je to inak.

Z toho 2,5 mil. hektárov (78 %) pokrývajú vinohrady určené na produkciu hrozna, z ktorého sa vyrába akostné víno. Na akostné víno sa vzťahuje chránené označenie pôvodu (2.1 mil. hektárov alebo 83 % z celkovej plochy vinohradov na akostné víno v EÚ) a chránené zemepisné označenie (0,4 mil. hektárov alebo 17 %).

Eurostat k týmto údajom dospel na základe posledných výsledkov prieskumu o štruktúre vinohradov. Prieskum každých 5 rokov skúma trh s hroznovými a vínnymi produktmi a výrobný potenciál vinohradov v EÚ.

Tri štvrtiny plôch vinohradov EÚ sú v Španielsku, Francúzsku a Taliansku…

V roku 2015 malo najväčšie územie určené na pestovanie viniča Španielsko s takmer miliónom hektárov (941 000 ha, t. j. 30 % z celkovej plochy vinohradov v EÚ). Po ňom nasledovali Francúzsko (803 000 ha alebo 25 %) a Taliansko (610 000 ha alebo o 19 % v roku 2010). S odstupom po nich nasledovalo Portugalsko (199 000 ha alebo 6 %), Rumunsko (184 000 ha alebo 6 %), Grécko a Nemecko (v obidvoch prípadoch približne 103 000 ha alebo 3 %). Regiónom s najväčšou plochou vinohradov bola v roku 2015 Castilla-La Mancha v Španielsku (434 000 ha, čiže takmer 14 % celkovej plochy vinohradov v EÚ), pred francúzskymi regiónmi Languedoc-Roussillon (239 000 ha alebo 7 %) a Akvitánsko (144 000 ha alebo 5 %).

Viac..  Vyhlásenie komisárky Kyriakidesovej pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti rakovine

… no zároveň viac ako tretina všetkých vinohradníckych podnikov je v Rumunsku

Poradie sa prudko mení v prípade počtu vinohradníckych podnikov, pričom najviac ich je zaregistrovaných v Rumunsku (855 000, t. j. 36 % z celkového počtu v EÚ), v Španielsku (518 000 alebo 22 %), v Taliansku (v roku 2010 tam bolo 299 000 podnikov alebo o 12 %), v Portugalsku (212 000 alebo 9 %) a v Grécku (189 000, t. j. 8 %).

Najväčšie vinohradnícke podniky sú vo Francúzsku

Najvyššiu priemernú plochu mali v roku 2015 s veľkým náskokom vinohradnícke podniky  vo Francúzsku (10,5 hektára). Po nich nasledovalo Luxembursko (4,0 ha), Rakúsko (3,2 ha), Spojené kráľovstvo (3,1 ha), Nemecko (2,4 ha), Taliansko, Slovensko (obe krajiny po 2,0 ha), Španielsko a Maďarsko (1,8 ha). Naopak priemerné plochy pod 1 ha na podnik boli zaznamenané v Rumunsku (0,2 ha), na Malte (0,3 ha), v Chorvátsku (0,4 ha), Grécku, na Cypre, v Slovinsku (0,5 ha) a v Portugalsku (0,9 ha).

O dac

Odporúčame pozrieť

Študent gymnázia spolupracuje s Európskym parlamentom. Čo hovorí o eurovoľbách?

Marco Németh je v študentom gymnázia na Slovensku, ale paralelne študuje aj na Milestone Institute …

Consent choices