Phil Hogan
Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan. PHOTO: © European Union.

Nový systém elektronickej certifikácie zabezpečí lepšie monitorovanie dovozu ekologických produktov

EÚ sa tak stane svetovým lídrom, pokiaľ ide o vysledovateľnosť a zber spoľahlivých údajov o obchode s týmito produktmi.

Tento novátorský systém elektronickej certifikácie posilní prepisy v oblasti bezpečnosti potravín a zníži počet eventuálnych prípadov podvodov. Okrem toho umožní znížiť administratívne zaťaženie hospodárskych subjektov a orgánov a zároveň poskytne oveľa komplexnejšie štatistické údaje o dovoze ekologických produktov.

Počas šesťmesačného prechodného obdobia bude existovať systém papierovej certifikácie súčasne so systémom elektronickej certifikácie. Od 19. októbra 2017 sa bude v prípade dovozu ekologických produktov používať len systém elektronickej certifikácie.

Komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Náš záväzok, že sprísnime certifikáciu a kontrolné opatrenia, predstavuje významnú súčasť noriem EÚ v oblasti bezpečnosti potravín. Vďaka týmto prísnym normám sme sa stali najlepším miestom pre potraviny na svete, musíme sa však stále snažiť hľadať nové a lepšie spôsoby, aby sme dosiahli ešte viac. Tieto nové pravidlá zlepšia vysledovateľnosť ekologických produktov predstavujúcich dôležitý trh, ktorého podiel stále rastie.“

Novinky v praxi znamenajú to, že tieto dovozné certifikáty sa integrujú do obchodného kontrolného a expertného systému (TRACES) – súčasného elektronického systému EÚ na sledovanie pohybu potravinových produktov v celej EÚ. Systém TRACES, ktorý je prístupný 24 hodín denne a 7 dní v týždni, uľahčuje obchod, pretože obchodným partnerom a príslušným orgánom umožňuje bez problémov získať informácie o pohybe ich zásielok a urýchliť administratívne postupy. Okrem toho sa osvedčil ako cenný nástroj, ktorý vďaka sledovaniu pohybu zásielok umožňuje rýchle reagovať na zdravotné nebezpečenstvá a uľahčuje riadenie rizík v prípade vrátených zásielok.

Viac..  R. Hajšel: Z EURÓPSKEJ PODPORY VODÍKA MÔŽE ŤAŽIŤ AJ SLOVENSKO

Súvislosti

V súlade s odporúčaniami Európskeho dvora audítorov a žiadosťou členských štátov, aby sa riešili problémy v súvislosti s monitorovaním pohybu ekologických produktov a konzistentnosťou dovozných kontrol, majú nové pravidlá zlepšiť vysledovateľnosť ekologických produktov a znížiť počet eventuálnych prípadov podvodov.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1842, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o elektronický certifikát o inšpekcii dovážaných produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o určité iné prvky, a nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o požiadavky na uchované alebo spracované produkty ekologickej výroby a o prenos informácií, bolo uverejnené 14. októbra 2016.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices