peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Na vážnejšie kroky a dôležitejšie zmeny je potrebný väčší finančný rozpočet

Ak má Európska únia robiť to, k čomu sa zaviazala, potrebuje na to dostatok finančných zdrojov. Sedemročný rozpočet Únie sa označuje ako viacročný finančný rámec. Prispieva doň 28 členských štátov a predstavuje asi 1% hrubého národného dôchodku Únie. Prostriedky smerujú do šiestich oblastí, napr. na rast či riešenie globálnych problémov, pričom isté množstvo sa vyčleňuje na nepredvídateľné udalosti. Rámec tiež zaručuje, aby Únia nemíňala viac, než sama dostane a tiež zaručuje dodržiavanie plánu.

Sedem rokov je však dlhá doba a časy sa menia. V tomto roku Európsky parlament prvýkrát hlasuje o prehodnotení finančného rámca. Vďaka tomu  by mal byť rozpočet flexibilnejší a otvorený zmenám.

Isabelle Thomas zo skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente objasňuje, prečo k hlasovaniu vôbec dôjde. „Objavili sme nezrovnalosti medzi toľko diskutovanými oblasťami,  ako je migrácia, bezpečnosť, investície či mládež na jednej strane a veľmi obmedzeným rozpočtom na druhej.“

Viac zdrojov pôjde na riešenie migrácie, bezpečnosti a kontroly vonkajších hraníc, ďalej na podporu rastu a tvorbu pracovných miest, no zároveň bude dostatočne flexibilný, aby zaručil prostriedky pre prípad núdze.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Jan Olbrycht z poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) uviedol, že táto zmena sa týka života každého občana Únie.  „Je pre konkrétneho človeka dôležité, či máme dobre chránené hranice? Isteže áno. Bude vďaka tomu v bezpečí a bude sa mať lepšie, ide teda o občanov.“

Ako to vidí Európsky parlament? Ak má Únia robiť viac, potrebuje viac finančných zdrojov.

O oma

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices