energeticka unia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ investuje 22.1 miliónov eur do siedmych trvalo udržateľných projektov v sektoroch dopravy a energetiky

Členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, schválili návrh Komisie investovať 22.1 miliónov eur do siedmich projektov, ktoré pomôžu rozvíjať trvalo udržateľnú a efektívnu dopravnú a energetickú infraštruktúru v EÚ. 

Projekty budú financované z Nástroja na prepájanie Európy (NPE), ktorý je jedným z kľúčových nástrojov financovania stratégie energetickej únie EÚ na podporu rastu, vytváranie pracovných miest a zvyšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom cielených investícií do infraštruktúry na európskej úrovni.

Podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu a slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: ,,Energetická únia ide za hranice energetickej politiky, či klimatických zmien. Dotýka sa modernizácie celého hospodárstva, aby bolo nízkouhlíkové a efektívne z hľadiska využívania energie i zdrojov. Fakty hovoria samé za seba: energia z obnoviteľných zdrojov je teraz nákladovo konkurencieschopná, zamestnáva viac ako milión ľudí v Európe a priťahuje viac investícií než mnohé iné odvetvia. Preto vítam projekty, ktoré sú konkrétnym príkladom synergie medzi aktuálnymi potrebami v energetike a doprave a ktoré zároveň prispievajú k energetickejbezpečnosti Európy.“ 

Štyri z vybraných siedmych projektov sa budú vzťahovať na priority v rámci dopravy, ako sú budovanie „námorných diaľnic“, „námorných prístavov“, či „multimodálnej dopravy“ s dôrazom na sektor zemného plynu – na túto oblasť je vyčlenených 8.8 milióna eur z celkového objemu financií. Ďalším 12,3 milióna eur poputuje na dve opatrenia v odvetví elektrickej energie, a to riešenie cestnej a multimodálnej dopravy. Posledné opatrenie, na ktoré je vyčlenený 1 milión eur, sa týka inteligentných sietí, so zameraním na železničnú dopravu.

Viac..  Aktivisti kritizujú podmienky na kožušinových farmách v EÚ a žiadajú ich zákaz

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices