textil
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky parlament chce skoncovať s otrockou prácou a vykorisťovaním

Európska únia potrebuje spoločné pravidlá, ktoré by nútili podniky textilného a odevného priemyslu požadovať zlepšenie práv pracovníkov vyrábajúcich nimi ponúkané produkty. Vyplýva zo z nelegislatívneho uznesenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament.

Pracovníci textilného priemyslu na celom svete, medzi nimi aj mladé ženy a deti, sú často nútení pracovať neúmerne dlho za nízku mzdu v prostrední neistoty, násilia a v nebezpečných podmienkach. Tieto praktiky zároveň vedú k sociálnemu dumpingu, ktorý je škodlivý pre odevný priemysel v EÚ, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré poslanci schválili pomerom hlasov 505 (za): 49 (proti): 57 (zdržalo sa hlasovania).

„Nemôžeme zatvárať oči pred tým, či je naše oblečenie vyrobené za cenu obrovského ľudského utrpenia. Iba záväzný rámec môže garantovať, že produkty predávané na európskom trhu nenarúšajú dôstojnosť a práva miliónov pracovníkov. EÚ má prostriedky na to, aby konala, a preto žiadame Komisiu, aby ich využila,” uviedla spravodajkyňa Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL, ES).

Parlament v snahe zabrániť tragédiám, akou bolo napríklad zrútenie objektu Rana Plaza v Bangladéši v roku 2013, a zároveň primäť odevný a obuvnícky sektor a textil exportujúce krajiny k väčšej zodpovednosti, predkladá sériu návrhov.

Poslanci okrem iného požadujú:

  • záväznú povinnosť náležitej starostlivosti: Európska komisia by mala predložiť legislatívny návrh na základe usmernení OECD, ktorý by zaviazal odevný a obuvnícky priemysel kontrolovať svojich dodávateľov. Tento systém kontroly by mal byť založený na podobných povinnostiach dovozcov nerastov, ktoré pokrývajú celý dodávateľský reťazec.
  • podmienenie preferenčného prístupu na trh EÚ: Únia by mala prinútiť krajiny, ktoré dovážajú textilné produkty do EÚ v rámci preferenčného prístupu na jednotný trh, dodržiavať štandardy Medzinárodnej organizácie práce (ILO) a vyrábať textilné produkty udržateľným spôsobom. Členské štáty by zároveň vo vzťahu k tretím krajinám mali presadzovať dodržiavanie práv zamestnancov textilných tovární.
  • označovanie textilných produktov: Spotrebitelia by mali mať možnosť zistiť priamo z produktu, či boli pri jeho výrobe dodržané spravodlivé pracovné podmienky.
  • príkladné správanie sa inštitúcií EÚ: Inštitúcie Európskej únie by mali byť pri uplatňovaní požiadaviek poslancov vzorom a pri verejných obstarávaniach jednoznačne uprednostňovať zodpovedných producentov a dovozcov textilných výrobkov.
Viac..  Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Súvislosti

Podľa Svetovej obchodnej organizácie pochádza viac ako 70% do Únie dovážaných textilných produktov z Ázie, pričom najväčšími producentmi v regióne sú Čína, Bangladéš, India, Vietnam, Kambodža a Indonézia. Svoje produkty si v týchto krajinách nechávajú vyrábať svetové značky, ktoré sa zameriavajú na čo najnižšie náklady a požadujú prísne dodacie lehoty. Dôsledky tohto prístupu si väčšinou odnesú miestni pracovníci.

Európska komisia po tragédii Rana Plazy v bangladéšskej Dháke, pri zrútení ktorej zahynulo viac ako 1.100 ľudí, sľúbila predložiť iniciatívu zameranú na zlepšenie pracovných podmienok v krajinách vyvážajúcich textilné produkty do EÚ. Nakoľko sa tak zatiaľ nestalo, EP chce primäť Komisiu, aby na základe poslaneckých návrhov vypracovala legislatívny text a predložila ho Parlamentu a Rade na schválenie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices