brexit
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia zaslala Rade odporúčanie na začatie rokovaní podľa článku 50 so Spojeným kráľovstvom

Odporúčanie obsahuje návrh smerníc na rokovania. Tento právny mandát nasleduje po tom, ako Európska rada v sobotu prijala príslušné politické usmernenia.

Text uvedené usmernenia dopĺňa a obsahuje podrobnosti potrebné pre prvú fázu rokovaní. Text zohľadňuje dvojfázový prístup, ktorý navrhli vedúci predstavitelia 27 členských štátov, a kladie dôraz na tie aspekty, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie riadeného vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie.

Smernice na rokovania sa týkajú štyroch hlavných oblastí. Prvou z priorít týchto rokovaní je ochrana postavenia a práv občanov – a to tak občanov krajín EÚ-27 v Spojenom kráľovstve, ako aj občanov Spojeného kráľovstva v krajinách EÚ-27 – a ich rodinných príslušníkov. V odporúčaní Komisie sa zároveň jasne uvádza, že pred tým, ako bude možné pristúpiť k druhej fáze rokovaní, sa musí dosiahnuť dohoda o zásadách finančného vyrovnania. Rokovania by nemali nijako ohroziť Veľkopiatkovú dohodu. Aby sa predišlo vytvoreniu pevnej hranice na ostrove Írsko, mali by sa nájsť vhodné riešenia. Napokon sa musí dospieť k dohode, pokiaľ ide o urovnávanie sporov a zabezpečenie plnenia dohody o vystúpení.

Vyjednávač Únie pre rokovania so Spojeným kráľovstvom podľa článku 50 Michel Barnier v tejto súvislosti uviedol: „Prijatím odporúčania sme začali proces, ktorý má zaistiť, že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie prebehne riadeným spôsobom. Je to v najlepšom záujme všetkých strán. Hneď, ako bude Spojené kráľovstvo pripravené, začneme konštruktívne rokovania.“

Ďalšie kroky

Viac..  Europoslanci podporili pristúpenie EÚ k Istanbulskému dohovoru

Prijaté odporúčanie bude následne zaslané Rade, kde má byť prijaté 22. mája na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti.

Súvislosti

Spojené kráľovstvo oznámilo 29. marca 2017 Európskej rade svoj úmysel vystúpiť z Európskej únie. Európska rada prijala svoje politické usmernenia 29. apríla 2017. Rokovania sa budú viesť výlučne v zmysle usmernení Európskej rady, v súlade so smernicami Rady na rokovania a s náležitým ohľadom na uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Michal Šimečka o správe Európskej komisie: Využívanie paragrafu 363 je na Slovensku nadužívané

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Právny …

Consent choices