polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Viac ako 250 000 Európanov vyzýva Komisiu k radikálnej reforme poľnohospodárskej politiky EÚ

Európskej komisii bolo odoslané jasné posolstvo: Poľnohospodárska politika EÚ sa musí radikálne zmeniť. Tento odkaz vyslalo 258 708 občanov a viac ako 600 občianskych organizácií a firiem Európskej komisii v doteraz najväčšej verejnej konzultácii týkajúcej sa poľnohospodárskej politiky EÚ.

Mohutná mobilizácia Európanov bola podporená kampaňou Living Land troch veľkých organizácií – WWF, BirdLife Europe a European Environmental Bureau (EEB). Cieľom kampane je zmena poľnohospodárskej politiky EÚ tak, aby chránila životné prostredie, bola spravodlivá pre poľnohospodárov a spotrebiteľov a zabezpečila  zdravú a trvalo udržateľnú produkciu potravín. Kampaň Living Land podporilo 258 708 jednotlivcov a viac ako 600 organizácií a firiem zastupujúcich spotrebiteľov, potravinársky sektor, poskytovateľov pitnej vody a organizácií, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia, ochrane zdravia a zvierat.

Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko uviedla: „Odkaz je jasný: Európanom záleží na poľnohospodárstve, potravinách a prírode a nechcú, aby sa ich potraviny produkovali za cenu straty rozmanitosti prírody. Požadujú, aby sa verejné zdroje investovali do nového modelu poľnohospodárstva, ktorý bude podporovať zodpovedných farmárov a vidiecke komunity a spôsoby hospodárenia nebudú ohrozovať prírodné zdroje. Uvidíme, či Európska komisia využije svoj mandát a prinesie novú politiku podporujúcu skutočný trvalo udržateľný systém hospodárenia a výroby potravín pre našu budúcnosť.“

Ján Gúgh zo SOS/BirdLife Slovensko hovorí: “Státisíce ľudí z celej Európy sa zasadili za zmenu. Očakávame, že reakciou Európskej komisie bude návrh novej ambicióznej politiky, ktorá do našej krajiny prinavráti biodiverzitu, ktorá nám mizne pred očami. Je najvyšší čas preorientovať túto nákladnú politiku na ochranu prírodných zdrojov, ktoré sú kľúčové nie len pre poľnohospodárstvo, ale pre celú spoločnosť. V opačnom prírode budeme všetci platiť príliš vysokú cenu.“

Spoločná poľnohospodárska politika, ktorá predstavuje takmer 40% rozpočtu EÚ je motorom pre neudržateľné hospodárenie v Európe. Podporuje priemyselný spôsob produkcie potravín, ktorý má za následok ničenie životného prostredia. Neudržateľné poľnohospodárstvo je hlavným faktorom spôsobujúcim úbytok biodiverzity v Európe. V dôsledku chemizácie v poľnohospodárstve a ničenia prírodných prvkov strácame vtáky poľnohospodárskej krajiny a včely. Štúdie ukazujú, že sme stratili už 58% vtákov poľnohospodárskej krajiny a 24% európskych čmeliakov je ohrozených vyhynutím, čo je spojené s obrovskými ekonomickými stratami. Spoločná poľnohospodárska politika zlyháva aj pri podpore vidieka: v rokoch 2007-2013 v poľnohospodárskom sektore v rámci EÚ ubudlo 20% pracovných miest. Tento trend najviac postihuje malých farmárov.

Viac..  Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Očakáva sa, že Európska komisia zverejní výsledky verejnej konzultácie 7. júla na konferencii v Bruseli a oznámenie o budúcej podobe poľnohospodárskej politiky EÚ bude zverejnené pred koncom roka 2017. Novú Spoločnú poľnohospodársku politiku by mali členské krajinu zaviesť do praxe v roku 2021.

O dac

Odporúčame pozrieť

ocean, plasty

Komisia investovala 126,9 milióna eur do 26 nových projektov na ochranu a obnovu zdravia oceánov a vody do roku 2030

Komisia dnes oznámila investíciu vo výške 126,9 milióna eur do 26 nových projektov, ktoré prispievajú …

Consent choices