Monika Smolkova
Europoslankyňa Monika Smolková. PHOTO: © European Union- EP.

Monika Smolková: Plytvanie potravinami je celosvetový problém

Poslanci v utorok schválenom uznesení žiadajú odstránenie existujúcich prekážok pri darovaní potravín a spustenie kampaní ozrejmujúcich rozdiel medzi minimálnou trvanlivosťou a dátumom spotreby s cieľom znížiť do roku 2030 objem potravinového odpadu v EÚ na polovicu.

„V rozvinutých krajinách dochádza k plytvaniu potravinami zväčša na konci reťazca, pri distribúcii a spotrebe. Zodpovednosť za riešenie tohto problému má každý z nás,‟ uviedla spravodajkyňa Biljana Borzan (S&D, HR), ktorej nelegislatívne uznesenie Parlament podporil pomerom hlasov 623 (za), 33 (proti), 20 (zdržalo sa hlasovania).

Uznesenie „požaduje koordinovanú politickú reakciu týkajúcu sa označovania, zodpovednosti a vzdelávania, nakoľko väčšina spotrebiteľov nerozumie presnému významu označení minimálna trvanlivosť a dátum spotreby. Zároveň by sme sa mali zaoberať nedostatkami súčasnej legislatívy, ktoré bránia darovaniu potravín,‟ dodala parlamentná spravodajkyňa.

Uznesenie vyzýva členské štáty na prijatie nevyhnutných opatrení, prostredníctvom ktorých by bolo možné dosiahnuť zníženie potravinového odpadu v EÚ do roku 2025 o 30% a do roku 2030 o 50% v porovnaní s úrovňou z roku 2014. Tento cieľ poslanci zakomponovali aj do legislatívneho návrhu o odpadoch, o ktorom Parlament hlasoval v marci.

Vnútroštátne orgány a všetky zainteresované organizácie musia podľa poslancov klásť väčší dôraz na vzdelávanie spotrebiteľov. Zamerať by sa pritom mali okrem iného na vysvetľovanie rozdielu medzi dátumom minimálnej trvanlivosti a dátumom spotreby s cieľom obmedziť zbytočné plytvanie plne konzumovateľných potravín.

Komisia by tiež mala zhodnotiť, či je možné odstrániť niektoré spotrebiteľov mätúce dátumy z obalov výrobkov, avšak iba v prípade, že z toho pre konzumentov či životné prostredie nebudú vyplývať žiadne riziká.

Uľahčenie darovania potravín

Komisia by podľa poslancov mala iniciovať zmeny v smernici o DPH, prostredníctvom ktorých by sa výslovne povolili daňové výnimky na darovanie potravín. Parlament tiež žiada, aby sa Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) využíval vo väčšej miere aj na financovanie nákladov spojených so zberom, dopravu, skladovaním a distribúciou darovaných potravín.

Reakcie slovenských poslancov

„Plytvanie potravín je už celosvetový problém, ktorý sa prejavuje vo všetkých článkoch reťazca. Prináša plytvanie cennými a často obmedzenými zdrojmi a zvyšuje emisie CO2.  Za kľúčovú považujem výchovu spotrebiteľa, aby sa znížilo plytvanie potravinami, pretože až 50% požívateľných potravín sa každoročne vyhodí v domácnostiach,‟ uviedla poslankyňa Monika Smolková (S&D, SK).

Viac..  Von der Leyenová hovorí o víťazstve, EPP chce mať predsedu eurokomisie

„V EÚ sa ročne vyhodí až 88 miliónov ton potravín. Jednou z ciest ako tento objem znížiť je podpora smart riešení pre obchody aj domácnosti, kde technológie dokážu racionalizovať spotrebu a sami upozorniť na blížiaci sa koniec trvanlivosti,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Jedlo by sme si mali vážiť. Ako lekárka však chcem vyzvať k opatrnosti. Pri každom návrhu opatrenia si treba položiť otázku: dala by som takúto potravinu svojmu dieťaťu alebo svojim rodičom? Nesmieme totiž dopustiť, aby boli kvôli svojej chudobe niektorí občania EÚ vystavení vyššiemu riziku či zbavení ľudskej dôstojnosti,‟ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

„V prvom rade potrebujeme zmeniť naše každodenné správanie, aby sme kupovali iba to, čo reálne zjeme. Podporujem všetky iniciatívy, ktoré dostanú nezávadné potraviny k tým, ktorí si ich nemôžu dovoliť kúpiť, ako sú verejné chladničky, alebo aplikácie upozorňujúce na nepredané jedlá v reštauráciách,‟ uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

Súvislosti

Objem ročného potravinového odpadu v EÚ dnes dosahuje približne 88 miliónov ton, čo predstavuje asi 173 kg na obyvateľa. V dôsledku produkcie a likvidácie potravinového odpadu dochádza k uvoľňovaniu 170 miliónov ton emisií CO2 a spotrebe 26 miliónov ton zdrojov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Radosť z víťazstva Európskej ľudovej strany kazí vzostup krajnej pravice

Európska ľudová strana obhájila víťazstvo vo voľbách do Európskeho parlamentu na celoeurópskej úrovni. Svoj počet …

Consent choices