ukrajina
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rada EÚ prijala nariadenie o liberalizácii vízového režimu pre občanov Ukrajiny

Podmienkou je, že dĺžka ich pobytu v EÚ nepresiahne 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

„Prijatie nariadenia o liberalizácii vízového režimu pre občanov Ukrajiny je dôležitým krokom, ktorým sa prispeje k posilneniu väzieb medzi obyvateľmi Ukrajiny a EÚ. Nadväzuje na ukončenie nevyhnutných reforiem zo strany Ukrajiny vo viacerých oblastiach vrátane migrácie, verejného poriadku a bezpečnosti, vonkajších vzťahov a základných práv. Okrem toho, na základe revidovaného mechanizmu pozastavenia, ktorý nedávno EÚ prijala, môže Únia pozastaviť takúto liberalizáciu vízového režimu, ak sa v súvislosti s Ukrajinou vyskytnú závažné problémy v oblasti migrácie alebo bezpečnosti,“ Carmelo Abela, maltský minister vnútra a národnej bezpečnosti.

Týmto nariadením sa formálne mení nariadenie č. 539/2001 a Ukrajina sa presúva z prílohy I (krajiny, ktorých štátni príslušníci potrebujú víza na vstup do schengenského priestoru) do prílohy II (krajiny oslobodené od vízovej povinnosti). Občania Ukrajiny s biometrickým pasom, ktorí cestujú do EÚ na najviac 90 dní na obchodné, turistické alebo rodinné účely, už nebudú potrebovať víza.

Tieto opatrenia sa nevzťahujú na Írsko a Spojené kráľovstvo v súlade s protokolmi pripojenými k zmluvám o EÚ. Vízový režim týchto členských štátov naďalej upravujú ich vnútroštátne právne predpisy.

Viac..  EHSV žiada opatrenia umožňujúce stíhať Rusko za environmentálne škody

Ďalší postup

Prijaté nariadenie teraz musí podpísať Rada a Európsky parlament. Príslušné znenie sa potom uverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť o 20 dní neskôr.

Kontext

Komisia v decembri 2015 dospela k záveru, že Ukrajina splnila všetky referenčné kritériá plánu liberalizácie vízového režimu a je preto pripravená na oslobodenie od vízovej povinnosti. Komisia 20. apríla 2016 uverejnila návrh na liberalizáciu vízového režimu pre držiteľov ukrajinských pasov. Rada a Európsky parlament dosiahli dohodu o tomto návrhu 28. februára 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

Cina

EÚ vyzvala Čínu, aby na ukončenie vojny na Ukrajine využila vplyv na Rusko

Európska únia počas štvrtkového stretnutia s osobitným čínskym vyslancom vyjadrila očakávania, že Peking vyvinie tlak …

Consent choices