drogy
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nové druhy drog sa objavujú pomalšie, ale sú ľahko dostupné

BRATISLAVA- Nové druhy drog sa síce objavujú v Európskej únii pomalšie, ale ich dostupnosť je stále vysoká a narastá ohrozenie zdravia syntetickými opiátmi. Počet úmrtí spôsobených predávkovaním drogami stále stúpa. To sú len niektoré z problémov pomenovaných v najnovšej „Európskej správe o drogách 2017: Trendy a vývojové zmeny“, ktorú zverejnila Agentúra EÚ pre drogy (EMCDDA). Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Európska agentúra v správe každoročne skúma napríklad výskyt nových drog, vývoj politík v oblasti kanabisu alebo užívanie zakázaných látok medzi žiakmi a študentmi na školách. „Aj v súvislosti s hrozbou, akú predstavuje užívanie drog, je prevencia a zdravý životný štýl veľmi dôležitá. Aj preto ministerstvo zdravotníctva pripravilo Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity 2017 – 2020 a máme Národnú protidrogovú stratégiu SR 2013 – 2020. Na podporu protidrogových aktivít sa každoročne udeľujú dotácie subjektom, ktoré sú aktívne práve v oblasti boja proti drogám,“ uviedol štátny tajomník MZ SR Stanislav Špánik.

Na Slovensku kontinuálne stúpa počet osôb liečených pre problémy s kanabisom a ich podiel už prekročil podiel tých, ktorí vstúpili do liečby pre problémy s heroínom. V roku 2015 takýto pacienti tvorili 24 percent z celkového počtu 2 720 osôb liečených v zdravotníckych zariadeniach. Zo 616 osôb, ktoré vstúpili do liečby pre problémy s kanabisom v roku 2015, bolo 91 percent mužov. V marihuanových produktoch stále stúpa koncentrácia účinnej látky, v roku 2015 bola na Slovensku zachytená marihuana s koncentráciou THC vyše 40 percent.

Významnou hrozbou sú i nové druhy drog. V roku 2016 sa ich na európskom trhu objavilo 66. Tempo, akým sa nové látky dostávajú na trh, je síce pomalšie, celkový počet aktuálne dostupných nových drog je však naďalej vysoký. Na Slovensku bolo do roku 2015 zachytených približne sto takýchto látok, v uplynulom roku sa objavilo ďalších 31 nových drog.

„Odhaduje sa, že vyše 93 miliónov dospelých alebo takmer štvrtina osôb vo veku od 15 do 64 rokov v Európskej únii vyskúšala v priebehu svojho života nelegálne drogy. Skúsenosti s užívaním drog uvádza viac mužov ako žien,“ informovala Teodora Groshkova z EMCDDA. Najčastejšie skúšanou drogou je kanabis (53,8 milióna mužov a 34,1 milióna žien), pričom oveľa nižšie odhady sa uvádzajú v prípade užitia kokaínu (12,2 milióna mužov a 5,3 milióna žien), extázy (9,3 milióna mužov a 4,7 milióna žien) a amfetamínov (8,4 milióna mužov a 4,2 milióna žien).

Viac..  EÚ: Stúpajúci počet prípadov osýpok si vyžaduje koordinovanú reakciu

Európska správa o drogách upozorňuje aj na znepokojujúci rast počtu úmrtí na predávkovanie drogami v Európe. V roku 2015 bolo podľa správy v Európe zaznamenaných takmer 8,5 tisíca úmrtí, ktoré súviseli s heroínom a inými opioidmi. V porovnaní s rokom 2014 ide o šesťpercentný nárast, ktorý sa týka takmer všetkých vekových skupín. V Európe evidujeme približne 1,3 milióna problémových užívateľov opiátov.

Približne 87,7 milióna dospelých Európanov vyskúšalo počas svojho života kanabis. Približne jedno percento dospelých Európanov je jeho dennými užívateľmi. Kanabis sa naďalej spája so zdravotnými problémami a v súčasnosti je zodpovedný za 45 percent nových klientov protidrogovej liečby v Európe. Celkový počet osôb, ktoré prvýkrát vstúpili do liečby problémov súvisiacich s užívaním kanabisu, stúpol zo 43-tisíc v roku 2006 na 76-tisíc v roku 2015. Podľa prieskumu z roku 2015 na Slovensku 9,3 percenta mladých dospelých užívalo kanabis počas roka, ktorý predchádzal prieskumu. Takmer 40 percent mladých od 15 do 20 rokov s marihuanou experimentovalo.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

ECB: Zavedenie osobitného odvodu pre banky mala sprevádzať dôkladná analýza

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) prijala minulý týždeň z vlastnej iniciatívy stanovisko k osobitnému …

Consent choices