Miroslav MIKOLASIK
Europoslanec Miroslav Mikolášik. PHOTO: © European Union- EP.

Mikolášik vyzýva na spoluprácu v boji proti bolesti, v EÚ ňou chronicky trpí 100 miliónov občanov

Brusel, 8. jún 2017 – „Verím, že európska spoločnosť konečne plne uzná potrebu hovoriť o bolesti, ktorá je, žiaľ, stále viac súčasťou našich životov,“ vyhlásil europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS/KDH) pri príležitosti medzinárodnej konferencie o spoločenskom vplyve bolesti. Na konferencii „2017 Societal Impact of Pain Symposium“ (SIP) na Malte sa stretávajú vedúci národní a európski politici, zástupcovia kľúčových európskych asociácií pacientov, zástupcovia vedeckej obce i špičkoví výskumníci v oblasti bolesti. 

„Je nutné podniknúť potrebné kroky na účinný boj proti negatívnym dôsledkom bolesti, aby sme mohli zabezpečiť radostnejší a naplnený život bez bariér a sociálneho vytláčania pre ľudí, ktorí trpia chronickými formami bolesti spôsobenými dlhodobými, resp. nevyliečiteľnými ochoreniami,“ uviedol Mikolášik, ktorý je povolaním lekár. Na konferencii „2017 Societal Impact of Pain Symposium“ (SIP) bude viesť vo štvrtok 8. júna panelovú diskusiu odborníkov s cieľom nájsť efektívne spôsoby, ako zlepšiť starostlivosť o pacientov sužovaných bolesťou v Európe.

Bolesť spôsobuje veľkú záťaž pre jednotlivcov a vedie k obrovským nákladom v systéme zdravotnej starostlivosti, ale aj v rámci celej spoločnosti, v hospodárstve a v politike zamestnanosti. Chronická bolesť je jedným z najčastejších dôvodov, prečo ľudia vyhľadávajú lekársku pomoc. Ide približne o 100 miliónov občanov EÚ, čo je viac ako celková populácia Francúzska, Belgicka, Holandska a Luxemburska.

Ak je bolesť ponechaná bez liečby, môže sa stať chronickou. Bolesť, ktorá pretrváva dlhšie ako tri mesiace, sa považuje za chronickú a v mnohých prípadoch je prítomná bez fyziologických príčin. Chronická bolesť je bežným sprievodným javom mnohých chorôb, akými sú napríklad ochorenia svalov a kostí a rakovina. Takáto forma bolesti je však chorobou samou osebe, preto je potrebné riešiť jej negatívne vplyvy na jednotlivcov, ako aj systémy zdravotnej starostlivosti.

Viac..  Kyriakidisová vyzvala štáty EÚ na užšiu spoluprácu v boji proti cukrovke

Sympózium SIP opäť spojí rozhodujúcich tvorcov relevantných politík a zainteresované strany, aby sa zaoberali naliehavou otázkou bolesti a našli riešenia, ktoré pomôžu európskym vládam i inštitúciám EÚ konať a intenzívnejšie upozorňovať na spoločenský vplyv bolesti v ich politickom programe. 

Súčasťou sympózia budú diskusie v nasledujúcich problematických oblastiach, ktorých výstupy vo forme konkrétnych politických návrhoch budú následne ratifikované na plenárnom zasadnutí:

  • Bolesť ako indikátor kvality systémov zdravotnej starostlivosti
  • Európske a národné platformy zamerané na spoločenský dopad bolesti
  • Vplyv bolesti na prácu a zamestnanosť
  • Výzvy a osvedčené postupy v politike bolesti

Sympózium sa koná v dňoch 7. až 9. júna na Malte. Viac informácií možno nájsť na www.sip-platform.eu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices