vodic
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Vodiči nákladných vozidiel a autobusov sa budú vyučovať v EÚ po novom

EÚ chce dosiahnuť, aby si profesionálni vodiči viac uvedomovali bezpečnostné a environmentálne aspekty svojej jazdy. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa Rada dohodla na pozícii (tzv. všeobecnom smerovaní) v súvislosti s navrhovanou aktualizáciou pravidiel týkajúcich sa výcviku a kvalifikácie vodičov nákladných vozidiel a autobusov. V rámci týchto zdokonalených pravidiel sa pri výcviku bude klásť väčší dôraz na otázky bezpečnosti a životného prostredia a zlepší sa uznávanie výcviku absolvovaného v inej krajine EÚ.

„Aktualizáciou pravidiel výcviku sa zlepší bezpečnosť na našich cestách,“ vyjadrilo sa maltské predsedníctvo. „Lepšie uznávanie kvalifikácie vodičov by malo viesť k väčšej mobilite pracovnej sily, čo je dobrá správa pre jednotný trh, rast a konkurencieschopnosť.“

V záujme zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky sa v návrhu zdôrazňuje, ako naučiť vodičov, aby predvídali premávku a prispôsobovali sa rizikám. To zahŕňa primeranú jazdu za rôznych cestných, dopravných a poveternostných podmienok a rozpoznanie nebezpečných situácií, v ktorých by sa mohli ocitnúť zraniteľní účastníci cestnej premávky, ako sú chodci a cyklisti.

Počas výcviku by sa tiež mala prízvukovať palivovo úsporná jazda. Vodičov možno napríklad naučiť predvídať tok dopravy, osvojiť si plynulý štýl jazdy a kontrolovať vhodný tlak v pneumatikách.

Vodiči musia okrem základného výcviku absolvovať 35 hodín kontinuálneho výcviku každých päť rokov s cieľom udržať si a aktualizovať svoje zručnosti. Takýmto zlepšeným výcvikom sa dosiahne oveľa dôležitejší vplyv v porovnaní s jednoduchou prípravou nových vodičov na ich profesiu.

Viac..  Michal Wiezik: Nedostatok vody zasiahne aj južné oblasti Slovenska

V navrhovaných pravidlách sa tiež stanovuje, že kvalifikovaní vodiči z povolania by mali mať na vodičskom preukaze, alebo ak to nie je možné, na samostatnej kvalifikačnej karte vodiča, harmonizovaný kód EÚ 95. Týmto kódom sa potvrdzuje, že vodič spĺňa príslušné požiadavky. Všetky členské štáty musia následne uznať jeho kvalifikáciu. Podľa odhadov Komisie mohlo mať v roku 2016 približne 46 700 vodičov ťažkosti s uznaním výcviku, ktorý absolvovali v inej krajine EÚ.

Návrhom smernice sa technicky zmení existujúca smernica o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov z povolania, ktorí sú držiteľmi preukazov C alebo D. Zároveň sa ním zavedú súvisiace zmeny do smernice o vodičských preukazoch, najmä pokiaľ ide o objasnenia požiadaviek týkajúcich sa minimálnej vekovej hranice.

Všeobecné smerovanie predstavuje pozíciu Rady pre rokovania s Európskym parlamentom. Obe inštitúcie sa budú musieť dohodnúť na konečnom znení.

O dac

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices