emisie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky parlament hlasuje o nových závažných cieľoch znižovania emisií skleníkových plynov

Ide o jeden z krokov v rámci plnenia klimatickej dohody COP21 z Paríža.

Spoločné úsilie na znižovanie emisií CO2

Nariadenie o spoločnom úsilí (effort sharing) je najvýznamnejším prostriedkom, ktorým chce EÚ znižovať emisie skleníkových plynov. Týka sa až 60% všetkých emisií a jeho cieľom je znížiť emisie z odvetví, ktoré nespadajú do schémy na obchodovanie s emisiami (ETS), ako napríklad doprava, poľnohospodárstvo, budovy a spracovanie odpadu. Do roku 2030 by sa vďaka nemu mali tieto emisie znížiť o 30% v porovnaní s rokom 2005.

Táto nová legislatíva by mala pomôcť rozčleniť spoločný európsky cieľ na záväzné ciele pre jednotlivé krajiny v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej dohody.

Poslanci by tu chceli podať pomocú ruku chudobenejším členským štátom ako aj ekologickým farmárom.

„Európsky parlament tu dáva jasný signál, že boj proti klimatických zmenám berie vážne a podniká konkrétne opatrenia na vykonávanie Parížskej dohody. Legislatíva o spoločnom úsilí pretaví Parížsku dohodu do reálnych krokov, ktoré musia členské štáty podniknúť,“ vyhlásila počas utorkovej plenárnej debaty poslankyňa (ALDE, UK) v mene spravodajcu Gerbena-Jana Gerbrandyho.

„Klimatická politika a zelené investície musia pokračovať, a to či už s Trumpom alebo bez neho,“ dodala.

Viac..  Komisia predstavuje opatrenia na urýchlenie zavádzania elektrických sietí

Čo robí EÚ na znižovanie emisií skleníkových plynov?

V záujme boja proti klimatickým zmenám prijali už v októbri 2014 európski lídri rámec pre klímu a energetiku do roku 2030. Jedným z jeho cieľov je aj zníženie emisií v EÚ do roku 2030 najmenej o 40% v porovnaní s rokom 1990.

Na znižovaní emisií by sa mali podieľať všetky sektory hospodárstva. V EÚ existuje systém obchodovania s emisiami, ktorý pokrýva priemysel a energetiku. V rámci neho by sa mali emisie znížiť o 43% v porovnaní s rokom 2005. Nové nariadenie o spoločnom úsilí sa týka všetkých ostatných odvetví a tu by sa mali emisie znížiť o 30%. K týmto istým číslam sa EÚ zaviazala pri podpise Parížskej dohody.

O legislatívnom návrhu o spoločnom úsilí sa bude hlasovať na plenárnom zasadnutí v stredu 14. júna.

O dac

Odporúčame pozrieť

COP28: EÚ oznámila finančnú podporu 175 miliónov eur na zníženie emisií metánu

Tieto látky, medzi ktoré patrí metán, oxid dusný, neúplne fluórované uhľovodíky a troposférický ozón, sú …

Consent choices