utecenci
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia rieši Česko, Maďarsko a Poľsko. Za nepresídľovanie migrantov

Komisia pred zasadnutím Európskej rady predkladá štyri správy o pokroku dosiahnutom v súvislosti s opatreniami prijatými v rámci európskej migračnej agendy na stabilizáciu tokov a lepšie riadenie vonkajších hraníc.

Keďže väčšina členských štátov ukázala, že premiestňovanie funguje, ak existuje politická vôľa, Komisia vyzýva tie členské štáty, ktoré tak ešte neurobili, aby podnikli príslušné kroky a splnili si tak svoje právne záväzky a spravodlivo a primerane prispievali k fungovaniu mechanizmu premiestňovania.

Komisia v posledných mesiacoch opakovane vyzývala členské štáty, ktoré zatiaľ nepremiestnili ani jednu osobu alebo neposkytli žiadny prísľub, aby tak urobili. Napriek opakovaným výzvam, žiaľ, Česká republika, Maďarsko a Poľsko v rozpore so svojimi právnymi záväzkami, ktoré vyplývajú z rozhodnutí Rady a ich záväzkov voči Grécku, Taliansku a iným členským štátom, doteraz neprijali potrebné opatrenia. V tejto súvislosti a ako je uvedené v predchádzajúcej správe o premiestňovaní a presídľovaní, sa Komisia rozhodla začať konania o porušení povinnosti proti týmto trom členským štátom.

Európska komisia zároveň vyzvala Slovensko, aby v nadchádzajúcich týždňoch revidovalo svoju politiku pre žiadateľov o premiestnenie, s cieľom zosúladiť ju s rozhodnutiami Rady o premiestnení z Grécka a začať čo najskôr. Slovensko doposiaľ premiestnilo 16 osôb z Grécka, z Talianska nepremiestnilo nikoho. Slovensko pritom prijalo dobrovoľný záväzok premiestniť 100 osôb.

Tempo premiestňovania sa v roku 2017 značne zvýšilo, keď bolo od januára premiestnených takmer 10 300 osôb, čo predstavuje päťnásobný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016. K 9. júnu bolo celkovo uskutočnených 20 869 premiestení. Malta pritom svoj záväzok v oblasti presídlenia už splnila na viac ako 100 percent, na dobrej ceste sú aj Fínsko (78,9%), Írsko (76,5%) a pobaltské krajiny Lotyšsko (65,9%), Litva (45,8%) a Estónsko (39,5%).

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Čo sa týka presídľovania, pokrok je naďalej na dobrej ceste, pričom sa už vykonali takmer tri štvrtiny (16 419) z 22 504 presídlení dohodnutých v júli 2015. Presídlenia na základe vyhlásenia EÚ a Turecka dosiahli novú rekordnú úroveň v máji 2017, keď bola takmer 1 000 sýrskym utečencom poskytnutá bezpečná a legálna možnosť odchodu do Európy. Celkový počet presídlení z Turecka na základe vyhlásenia doteraz dosiahol 6 254. Slovensko doposiaľ nepresídlilo žiadnu osobu.

Komisia zároveň opätovne vyzýva na ďalšie urýchlenie sfunkčnenia európskej pohraničnej a pobrežnej stráže a čo najrýchlejšie odstránenie zostávajúcich nedostatkov v oblasti ľudských zdrojov a vybavenia.

O dac

Odporúčame pozrieť

Viktor Orbán

Európska komisia: V dotazníku Orbánovej vlády sú úplne nepravdivé tvrdenia

Európska komisia (EK) nebude komentovať detaily aktuálneho dotazníka maďarskej vlády týkajúceho sa suverenity Maďarska. Vyhlásil …

Consent choices