Juhan Parts
Juhan Parts, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit. PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov preskúma, ako Komisia kontroluje podvody

Európsky dvor audítorov vykoná audit na tému, ako Európska komisia riadi riziko podvodov vo výdavkoch EÚ. Audit sa zameria na predchádzanie podvodom a reakciu na podvody a podieľať sa na ňom budú MVO, akademici a prokurátori, ako aj Europol a Eurojust.

V prieskume Eurobarometra z roku 2015 o vnímaní podvodov a korupcie ovplyvňujúcich rozpočet EÚ si 71 % respondentov myslelo, že k podvodom dochádza „pomerne často” a 60 % vnímalo korupciu ako „výraznú v inštitúciách EÚ”.

Ide o výrazný nárast v porovnaní s bleskovým prieskumom Eurobarometra z roku 2008, kedy si 54 % respondentov myslelo, že k podvodom dochádza pomerne často a 44 % vnímalo korupciu v inštitúciách EÚ.

Juhan Parts, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za tento audit, povedal: „Tieto údaje poukazujú na to, ako vážne berú naši občania problém podvodov. Nemôžeme to jednoducho vysvetliť tým, že tomu nerozumejú. Jediným riešením je systém EÚ na riadenie podvodov, ktorý účinne predchádza podvodným činnostiam, odhaľuje ich, vyšetruje a trestá.“

Podvody je ťažké merať. Dokázať ich možno len prostredníctvom trestnoprávneho konania a možné nedostatky Komisie a členských štátov v odhaľovaní a oznamovaní podvodov môžu znížiť spoľahlivosť dostupných údajov.

Viac..  EÚ potvrdzuje obchodnú podporu Ukrajine a Moldavsku

V roku 2015 celková hodnota podozrení z podvodu, ktorú vykázala Komisia, bola 560 mil. EUR (čo predstavuje 0,4 % platieb z rozpočtu EÚ). V priemere približne 10 % všetkých prípadov podozrenia z podvodu vykázaných na úrovni EÚ je skutočne napokon uznaných ako podvod súdmi. Na základe toho možno odhadnúť podvody na rozpočte EÚ za rok 2015 na 56 mil. EUR. Audítori však varujú, že nie je jasné, koľko podvodov sa neodhalí a nevykáže.

Audítorská správa bude k dispozícii pravdepodobne v roku 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Donald Tusk

K EÚ a transatlantickej spolupráci neexistuje alternatíva, uviedol Tusk v Paríži

K Európskej únii, transatlantickej spolupráci a NATO neexistuje alternatíva. Uviedol to poľský premiér Donald Tusk …

Consent choices