matecna
Zľava: Dejan Židan, minister poľnohospodárstva Slovinska; Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR; Czeslaw Adam Siekierski, predseda Poľnohospodárskeho výboru EP; Marián Jurečka, minister poľnohospodárstva Českej republiky. PHOTO: MPRV SR.

Matečná: Celoeurópska legislatíva je v boji proti nekalým obchodným praktikám nevyhnutná

  • SR, ČR a Slovinsko predstavili v Európskom parlament základy návrhu celoeurópskej legislatívy proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci
  • MPRV SR urýchli prípravu novely zákona o neprimeraných obchodných praktikách v obchodných vzťahoch

Brusel/ Bratislava – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vystúpila na pôde Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoja vidieka Európskeho parlamentu v rámci iniciatívy boja proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci. Nekalé obchodné praktiky zo strany obchodných nadnárodných spoločností vážne ohrozujú európskych poľnohospodárov i spracovateľov.

„Náš boj proti nekalým obchodným praktikám neskončil úspechom nášho predsedníctva. Vytvorenie celoeurópskej legislatívy považujem v boji za zlepšenie postavenia poľnohospodárov a potravinovú bezpečnosť Európskej únie za kľúčovú. Predkladáme preto návrh, ktorý je základom pre celoeurópsku legislatívu proti nekalým obchodným praktikám,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Celoeurópsky regulačný rámec navrhnutý Slovenskom, Bulharskom, Českom, Maďarskom, Litvou a Slovinskom stanovuje základné pravidlá v boji proti nekalým obchodným praktikám, na ktorých môžu následne stavať jednotlivé členské štáty. Definuje a zakazuje konkrétne nekalé obchodné praktiky ako sú neskoré platby faktúr, používanie fixného bonusu, presúvanie prevádzkových nákladov na dodávateľa, zalistovacie poplatky, jednostranné zmeny zmlúv zo strany odberateľov, vrátenie nepredaného tovaru bez zaplatenia, či odmietnutie prevzatia zazmluvneného tovaru odberateľom bez náhrady škody.

Viac..  EK posúdila žiadosť Slovenska o vyplatenie 662 miliónov eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

MPRV SR pritom podniká aj aktivity v boji proti nekalým obchodným praktikám na národnej úrovni. Zrýchli prípravu novely zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch (362/2012 Z. z.), ktorého plánovanú novelizáciu presunulo z roku 2018 už na tento rok. Zákon bude rozširovať definovanie nekalých obchodných praktík, umožní rýchlejšiu splatnosť faktúr dodávateľov a posilní kompetencie ministerstva v ich postihovaní.­­­

O red

Odporúčame pozrieť

osipane

Africký mor ošípaných ohrozuje celé územie SR

Od júla 2019 sa na Slovensku vyskytlo 35 prípadov afrického moru ošípaných u diviačej zveri …

Consent choices