osipane
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Africký mor ošípaných ohrozuje celé územie SR

Od júla 2019 sa na Slovensku vyskytlo 35 prípadov afrického moru ošípaných u diviačej zveri a 11 prípadov v chovoch domácich ošípaných. Vďaka zvoleným opatreniam sa podarilo situáciu s nákazou AMO na Slovensku zastabilizovať. Situácia v zahraničí sa však rapídne zhoršuje a ohrozuje tým celé územie Slovenskej republiky. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nezaháľa a vykonáva preventívne opatrenia v podobe chladiarenských zariadení určených na uskladnenie ulovenej diviačej zveri.

„Nákaza sa v zahraničí rapídne šíri. Aj keď sa mnohým zdá, že africký mor ošípaných je problémom východného Slovenska, upozorňujem, že nárazníková zóna je na celom južnom území. V tesnej blízkosti Slovenska, na území Maďarska, denne pribúdajú nové prípady. Len za posledný rok bolo v Maďarsku cez 1 400 prípadov AMO. Šťastie praje pripraveným a preto robíme všetko preto, aby sme boli o krok pred africkým morom ošípaných a aby nás jeho výskyt nezaskočil,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Africký mor ošípaných v relatívne krátkom čase nekontrolovane zasiahol veľkú časť územia Európy. Na území Slovenskej republiky je nákaza AMO naďalej lokalizovaná v dvoch okresoch (Trebišov a Michalovce). Posledný jedenásty prípad v chove domácich ošípaných bol z 19. augusta tohto roku, odvtedy sa AMO vyskytol už len u diviačej zveri. Slovenská republika eviduje ešte 35 prípadov u diviaka.

Najviac ohrozením územím Slovenska je práve južná strana. V okrese Dunajská Streda žije až 25 % všetkých chovaných ošípaných na Slovensku.

„Slovensko je ohrozené najmä z juhu Maďarskom, zo severu Poľskom, kde posledný prípad výskytu je vzdialený len 45 km od Medzilaboriec, ale aj z východu Ukrajinou. Zároveň pripomínam, že africký mor ošípaných bol len nedávno lokalizovaný aj neďaleko slovenských hraníc v Českej republike,“ pripomenul Jozef Bíreš, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.

Situácia za hranicami Slovenska je však oveľa horšia a naďalej pribúdajú nové prípady. V okolitých krajinách len za rok 2019 zaznamenali okolo 6 000 potvrdených prípadov AMO u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Poľsku – cez 2 100 prípadov a viac ako 1 400 prípadov v Maďarsku. Práve tieto dve krajiny výrazne ohrozujú územie Slovenskej republiky. V bezpečí nie je ani územie susediace s Ukrajinou, kde sa už niekoľko prípadov AMO potvrdilo neďaleko hraničného územia so Slovenskom. V prípade domácich chovov ošípaných počet pozitívnych prípadov presiahol hranicu 1850 nákaz. Len v roku 2019 je tak evidovaných takmer 8 000 prípadov AMO v okolitých krajinách.

Viac..  Spoločná agropolitika EÚ by sa mala podľa kandidátov na europoslacov zrevidovať

Najväčším rizikom šírenia nákazy je prostredníctvom voľne žijúcej diviačej zveri. Na území Slovenskej republiky preto prebieha intenzívny lov diviačej zveri s cieľom obmedziť stavy diviačej zveri a tým minimalizovať šírenie AMO do ďalších oblastí Slovenska. Spolupráca s poľovníkmi je na výbornej úrovni, rovnako ako plnenie opatrení. Od začiatku sezóny poľovníci znížili stavy diviačej zveri už o viac ako 65 815 kusov, čo je oproti minulému roku viac o 14 846 diviakov. Keďže je šírenie AMO aj u diviačej zveri, v porovnaní s okolitými krajinami a s ohľadom na charakter tejto nákazy, minimálne opätovne môžeme konštatovať, že zvolené veterinárne opatrenia sú účinné a správne.

Agrorezort preto podáva poľovníkom pomocnú ruku v podobe chladiarenských zariadení za účelom realizácie nariadených veterinárnych opatrení. Vďaka chladiacim boxom je poľovníkom reálne umožnená zvýšená intenzita lovu diviačej zveri a túto zver môžu aj bezpečne uchovávať a manipulovať s ňou do ukončenia laboratórneho vyšetrenia. Distribúcia chladiacich boxov prebieha od augusta 2019. Za tento krátky čas Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky umiestnilo v poľovných revíroch na území Slovenska už 550 chladiarenských zariadení.

O ďalšom vývoji nákazy na Slovensku bude rozhodovať zodpovedný prístup chovateľov, poľovníkov a ostatných zainteresovaných strán.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

Landsbergis: EÚ sa musí vysporiadať s maďarskými systematickými obštrukciami

Maďarsko systematicky blokuje snahu Európskej únie o podporu Ukrajiny vo vojne proti Rusku. V pondelok …

Consent choices