peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Europoslancov znepokojuje smerovanie financií z Európskeho fondu pre strategické investície

Investičný plán EÚ by mal byť geograficky vyváženejší, orientovaný na podporu malých podnikov a otvorený riskantnejším investíciám, uvádza sa v štvrtkovom uznesení EP.

Poslancov znepokojuje, že 91% financií z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) bolo vynaložených v pätnástich členských štátoch Únie, ktoré v porovnaní s inými krajinami EÚ nepociťujú akútny nedostatok investícií.

Parlament v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 477 (za): 105 (proti): 35 (zdržalo sa hlasovania) poukázal aj na sektorovú nevyváženosť podpory. Napríklad na energetiku pripadalo 46% celkových prostriedkov EFSI, na sektory sociálnej infraštruktúry, zdravotníctva a vzdelávania však boli vyčlenené iba 4% schváleného financovania investičného fondu. Poslanci preto požadujú zavedenie sektorového limitu financovania vo výške 30%  rozpočtu EFSI.

Uznesenie pripomína, že účelom EFSI je zabezpečiť doplnkovosť napomáhaním riešenia zlyhaní trhu a podporou operácií, ktoré by bez EÚ bolo možné zrealizovať iba v obmedzenej miere alebo dokonca vôbec. Poslanci v tejto súvislosti požadujú jasné zadefinovanie konceptu doplnkovosti, ale aj podporu inovatívnym a prelomovým projektom, ktoré sú zväčša rizikovejšie ako projekty, ktoré podporuje Európska investičná banka (EIB).

EFSI by mal financovať vo väčšej miere aj projekty malého rozsahu a cezhraničné projekty, uvádza sa v uznesení. EIB a Európske centrum investičného poradenstva (EIAH) by podľa poslancov mali podporiť využívanie investičných platforiem, ktoré by mali zoskupovať menšie projekty a poskytovať im technickú pomoc, čo by prispelo ku geografickej a tematickej diverzifikácii investícií.

Viac..  Ivan Štefanec: Slovenským podnikateľom a farmárom dokážeme pomôcť z prostriedkov EÚ

Reakcie slovenských poslancov   

„Je znepokojujúce, že nové členské štáty čerpajú podporu EFSI v porovnaní so starými len minimálne. Je to spôsobené menšou vyspelosťou kapitálových trhov, ale aj komplikáciami na úrovni národných orgánov. Tento nedostatok bude potrebné urýchlene odstrániť a zabezpečiť plné a rovnomerné čerpanie,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK). 

Súvislosti

Európsky fond pre strategické investície, ktorý je spravovaný Európskou investičnou bankou, bol zriadený na obdobie troch rokov s cieľom priniesť reálnej ekonomike investície v objeme aspoň 315 mld. eur. Európska komisia navrhla predĺženie životnosti EFSI do konca aktuálneho Viacročného finančného rámca (VFR), teda do začiatku roku 2021, s cieľom mobilizovať do tohto dátumu investície v celkovom objeme 500 mld. eur.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Chcem silné Slovensko v bezpečnej Európe

Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH), ktorého index vplyvu …

Consent choices