europsky parlament
Hlasovanie EP o uznesení k rokovaniam o brexite. PHOTO: © European Union- EP.

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť bude najmä Turecko a terorizmus

Rozprava o záveroch júnového zasadnutia Európskej rady a príprave na samit G20

Poslanci budú v stredu diskutovať s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom o záveroch zasadnutia hláv štátov a vlád  EÚ z 22. a 23. júna a počiatočnom pokroku v rokovaniach o brexite. Vyjadria sa tiež k prípravám na samit G20, ktorý sa uskutoční v dňoch 7. – 8. júla v Hamburgu. 

Priority estónskeho predsedníctva v Rade EÚ s premiérom Jürim Ratasom

Predseda estónskej vlády Jüri Ratas predstaví v stredu poslancom priority nadchádzajúceho predsedníctva svojej krajiny v Rade (ministrov) EÚ. 

Trvácnejšie a ľahšie opraviteľné výrobky
Parlament bude v pondelok diskutovať a v utorok hlasovať o možnostiach stimulovania výroby trvácnejších, kvalitnejších, ľahšie opraviteľných a modernizovateľných výrobkov.  

Turecko riskuje zmrazenie prístupových rokovaní s EÚ

Zavedenie tureckých ústavných zmien v nezmenenej podobe bude mať za následok zastavenie prístupových rokovaní s krajinou, varuje návrh uznesenia, o ktorom budú poslanci hlasovať vo štvrtok. 

Spoločný boj proti epidémiám HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C

Boj s epidémiami HIV, tuberkulózy a hepatitídy typu C by bol účinnejší na úrovni celej EÚ. Poslanci preto v stredu vyzvú Európsku komisiu na prijatie konkrétnych opatrení. 

Boj proti terorizmu: Hlasovanie o zriadení nového výboru

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o návrhu na zriadenie osobitného výboru pre boj proti terorizmu. Nový dočasný výbor by mal preskúmať možnosti zintenzívnenia spolupráce členských štátov, vrátane posilnenia výmeny spravodajských informácií, ktorá je dlhodobou požiadavkou Parlamentu. 

Nové pravidlá zverejňovania údajov o daniach odvedených nadnárodnými spoločnosťami

Veľké nadnárodné spoločnosti by mali podľa nových pravidiel, o ktorých budú poslanci diskutovať a hlasovať v utorok, zverejňovať údaje o objeme nimi odvedených daní v jednotlivých krajinách. 

Investičný plán EÚ na riešenie základných príčin migrácie

Poslanci budú vo štvrtok hlasovať o pláne EÚ, ktorý by mal do Afriky prilákať súkromné investície v celkovej výške 44 miliárd eur. Podmienkou plenárneho hlasovania je, aby legislatívny návrh schválili najprv výbory EP pre rozpočet, rozvoj a zahraničné veci. 

Viac..  M. Beňová: Snahy o obmedzovanie práva veta prehlbujú už existujúce spory

Hlasovanie o menovaní Mariye Gabriel za komisárku pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť
Parlament bude v utorok hlasovať o menovaní Mariye Gabriel za komisárku pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť. Dezignovaná komisárka z Bulharska prešla 20. júna verejným vypočutím, v ktorom odpovedala na otázky poslancov týkajúce sa jej skúseností súvisiacich s daným portfóliom. 

Prísnejšie pravidlá pre súkromné bezpečnostné spoločnosti

Poslanci v utorkovom uznesení vyzvú na zavedenie minimálnych požiadaviek pre súkromné bezpečnostné spoločnosti v oblasti preverovania zamestnancov, zodpovednosti a oznamovania pochybení. 

Konečné hlasovanie o rozšírení obchodných koncesií pre Ukrajinu

Parlament bude v utorok hlasovať o dohode s členskými štátmi na uľahčení prístupu na trh EÚ pre väčšie množstvo tovarov z Ukrajiny. 

Budúcnosť EÚ: Financovanie Únie a rozpočtová reforma

Európska komisia v utorok poslancom predstaví možnosti reformy rozpočtu EÚ do roku 2025. Rozpočtová reforma bude hrať v rozhodovaní o budúcej podobe EÚ dôležitú úlohu. Diskusie o budúcnosti Únie začali v marci 2017 zverejnením takzvanej bielej knihy z dielne EK.

Jednotnejší boj proti podvodom pri verejnom obstarávaní

Zjednodušenie stíhania podvodov pri verejnom obstarávaní za peniaze EÚ a zneužívaní  cezhraničných daňových systémoch si kladú za cieľ nové trestnoprávne predpisy, o ktorých budú poslanci diskutovať v utorok a hlasovať v stredu.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices