Turecko
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ varuje Turecko pred prijatím ústavných reforiem v nezmenenej podobe

Prístupové rokovania s Tureckom by mali byť v prípade zavedenia ústavných reforiem v krajine v nezmenenej podobe okamžite zmrazené, uvádza sa v uznesení, ktoré schválil EP.

Poslanci vyjadrili obavy nad regresom Turecka v oblasti právneho štátu, ochrany ľudských práv, slobody médií a boja proti korupcii. Odsúdili tiež tureckým prezidentom opakovane deklarovanú podporu znovuzavedenia trestu smrti. Obnovenie hrdelného trestu by podľa poslancov spochybnilo členstvo Turecka v Rade Európy a viedlo by k okamžitému ukončeniu rokovaní o pristúpení k EÚ.

V súvislosti s výsledkom tureckého referenda a rozšírením prezidentských právomocí uznesenie vyzýva Európsku komisiu a vlády členských štátov, aby okamžite formálne pozastavili prístupové rokovania s Tureckom, ak sa balík ústavných reforiem bude uplatňovať v nezmenenom znení.

Poslanci schválili nelegislatívne uznesenie pomerom hlasov 477 (za): 64 (proti): 97 (zdržalo sa hlasovania). Parlament  plánuje na jeseň vyslať do Ankary ad-hoc delegáciu s cieľom obnoviť parlamentný dialóg medzi EÚ a Tureckom.

Zložitý rok 2016

Poslanci vo svojom výročnom hodnotení tureckého reformného procesu konštatujú, že rok 2016 bol pre krajinu zložitý. Turecko sa muselo vysporiadať s dopadmi vojny v Sýrii, príchodom vysokého počtu utečencov, ale aj so sériou teroristických útokov a pokusu o prevrat, konštatuje uznesenie.

Parlament opätovne odsúdil pokus o prevrat a vyjadril solidaritu s obyvateľstvom Turecka. Zároveň však odsúdil neprimeranú reakciu tureckej vlády, ktorá viedla ku kolektívnemu prepúšťaniu štátnych zamestnancov, likvidácii médií, zatýkaniu novinárov, sudcov, obhajcov ľudských práv a zatvoreniu mnohých škôl a univerzít.

Budúcnosť vzťahov EÚ – Turecko

Poslanci podčiarkli dôležitosť dobrých vzťahov medzi EÚ a Tureckom a zachovanie konštruktívneho a otvoreného dialógu s Ankarou. Ten je podľa nich kľúčový pri riešení spoločných výziev, akými sú migrácia, bezpečnosť a terorizmus.

Zákonodarcovia tiež podporili návrh Komisie na modernizáciu colnej únie EÚ s Tureckom, zároveň však exekutívu Únie vyzvali, aby do aktualizovanej dohody začlenila doložku o ľudských právach a základných slobodách.

Viac..  Ministri obrany EÚ navštívili "oči Európy"

Cyperská otázka

Parlament tiež vyjadril podporu spravodlivému, komplexnému a realizovateľnému riešeniu cyperskej otázky na základe bikomunálnej, bizonálnej federácie, Poslanci v tejto súvislosti vyzvali Turecko, aby preukázalo aktívnu podporu rýchlemu a úspešnému ukončeniu rokovaní a aby začalo sťahovať svoje jednotky z Cypru.

Reakcia spravodajkyne

Spravodajkyňa uznesenia Kati Piri (S&D, NL) vyhlásila: „Tento Parlament hovorí jedným jasným a hlasným hlasom, keď odsudzuje vážny odklon tureckej vlády od demokratických štandardov a zotrváva v podpore tureckého ľudu – miliónov ľudí, ktorí by chceli naďalej vidieť EÚ ako oporu pri reformách v ich krajine. Spolu s vami [tureckým ľudom] dúfame, že adalet [spravodlivosť] sa čoskoro do Turecka vráti.‟

Reakcie slovenských poslancov

 

„Turecká vládna moc za posledný rok zatkla a odsúdila niekoľko tisíc novinárov, aktivistov, študentov a vysokoškolských učiteľov. Už tento akt sám o sebe diskvalifikuje Turecko z akýchkoľvek snáh o členstvo v EÚ. Pre Turecko musíme nájsť inú vhodnú formu kooperácie a spolupráce,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Súvislosti

Postup pozastavenia prístupových rozhovorov s EÚ stanovuje článok 5 rokovacieho rámca pre Turecko. Na jeho základe môže Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť tretiny členských štátov odporučiť pozastavenie rokovaní a navrhnúť podmienky ich prípadného obnovenia v prípade, ak v Turecku dôjde k vážnemu a trvalému porušovaniu zásad slobody, demokracie, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd a právneho štátu, na ktorých je Únia založená.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Farmári sú nenahraditeľní, pomôcť im môže aj digitalizácia

V Európskom parlamente sa zišlo viac ako 800 farmárov a odborníkov na poľnohospodárstvo z celej Európy, ktorí diskutovali …

Consent choices