europsky parlament
Rokovanie poslancov Európskeho parlamentu. PHOTO: © European Union.

Európsky parlament dal zelenú na začatie rokovaní o nových antidumpingových pravidlách

Parlament dal svojim vyjednávačom zelenú na začatie rokovaní s členskými štátmi o nových antidumpingových pravidlách, ktoré by mali lepšie chrániť priemysel a pracovné miesta v EÚ.

Nové pravidlá výpočtu dovozných ciel sú odpoveďou na spor v súvislosti so štatútom trhového hospodárstva pre Čínu, ako aj na nekalé obchodné praktiky tretích krajín, pre ktoré sú typické výrazné zásahy štátu do hospodárstva v prospech domácich výrobcov.

Rokovací mandát EP obsahuje tieto kľúčové body:

  • antidumpingové vyšetrovane musí brať do úvahy, do akej miery exportujúca krajina rešpektuje medzinárodné pracovné, fiškálne a environmentálne normy, či uplatňuje diskriminačné opatrenia voči zahraničným investíciám a či je na jej území účinne presadzované právo obchodných spoločností, vlastnícke práva, daňové predpisy a systémy úpadku,
  • Európska komisia vydá detailnú správu opisujúcu špecifickú situáciu v krajine či sektore, na ktoré sa bude vzťahovať daný výpočet dovozného cla,
  • Podniky EÚ by nemali byť zaťažené dodatočným dôkazným bremenom nad rámec súčasného postupu, v rámci ktorého môžu požiadať Komisiu o začatie antidumpingového vyšetrovania.

Reakcie slovenských poslancov

„Po skúsenostiach s čínskym dumpingom ocele musí EÚ oveľa aktívnejšie pôsobiť proti nekalým praktikám v medzinárodnom obchode. Je potrebné nájsť spoločnú reč s ďalšími štátmi a aj na pôde WTO prijať jasné pravidlá, ktoré takémuto konaniu zabránia,‟ uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

Viac..  Ivan Štefanec: Demokratický svet sa musí spojiť na obranu Taiwanu

Ďalší postup

Nakoľko nebola v pléne vznesená námietka voči začatiu rokovaní poslancov s ministrami členských štátov, Parlament začne vyjednávať s estónskym predsedníctvom v Rade EÚ o konečnom znení nových predpisov.

Súvislosti

Koniec platnosti časti prístupového protokolu Číny k Svetovej obchodnej organizácii (WTO) v decembri 2016 viedol k polemikám o tom, či členovia WTO môžu naďalej pristupovať k Číne ako k netrhovému hospodárstvu a podľa toho prijímať antidumpingové opatrenia. Nové pravidlá by mali využívať rovnakú metodológiu pre všetkých členov WTO bez ohľadu na štatút ich hospodárstva, zamerajú sa však na krajiny s významne zdeformovaným trhom.

Pracovné miesta a podniky v EÚ – najmä v oceliarskom sektore – sú v dôsledku nadmernej výrobnej kapacity Číny a Pekingom dotovaného hospodárstva pod enormným tlakom. Poslanci v uznesení z mája 2016 naliehali na Komisiu, aby zakročila voči nekalej konkurencii zo strany Číny spôsobom, ktorý bude v súlade s pravidlami WTO.

O dac

Odporúčame pozrieť

Čínske automobilky vyzývajú na odvetné kroky proti clám EÚ

Čínski výrobcovia automobilov vyzvali vládu v Pekingu, aby zvýšila clá na vozidlá so spaľovacími motormi …

Consent choices