europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Nová smernica uľahčí stíhanie podvodov poškodzujúcich rozpočet EÚ

Európsky parlament schválil nové predpisy, ktoré uľahčia stíhanie podvodov pri verejnom obstarávaní financovanom zo zdrojov EÚ a cezhraničných podvodov s DPH.

Dohoda na finálnom texte smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy EÚ bola dosiahnutá vyjednávačmi Európskeho parlamentu a slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ ešte v októbri 2016, formálne však bola Radou potvrdená až v apríli 2017.

Nová legislatíva stanovuje spoločné definície viacerých trestných činov súvisiacich s podvodmi poškodzujúcimi rozpočet EÚ, akými sú napríklad:

  • aktívna a pasívna korupcia,
  • sprenevera finančných prostriedkov EÚ,
  • podvody s DPH týkajúce sa aspoň dvoch členských štátov, pri ktorých došlo ku škode vo výške minimálne 10 miliónov eur.

Smernica tiež stanovuje:

  • minimálnu premlčaciu dobu najmenej päť rokov, počas ktorej musí byť prípad vyšetrený a páchatelia stíhaní,
  • hornú hranicu trestnej sadzby v rozsahu najmenej štyroch rokov odňatia slobody v prípade, ak škoda presiahne 100.000 eur.

Celoúniové definície trestných činov proti finančným záujmom EÚ zároveň vymedzujú mandát nového úradu Európskej prokuratúry (EPPO), ktorý by mal byť plne funkčný do roku 2021. EPPO by mal stíhať ľudí alebo organizácie páchajúce trestné činy poškodzujúce rozpočet EÚ.

Ustanovenia novej smernice budú uplatňovať aj vnútroštátne orgány činné v trestnom konaní.

Reakcie spravodajcov

Spravodajkyňa výboru EP pre kontrolu rozpočtu Ingeborg Gräßle (EPP, DE) vyhlásila: „Prijatie smernice o boji proti podvodom poškodzujúcim  finančné záujmy Únie prostredníctvom trestného práva predstavuje pre EÚ a jej daňových poplatníkov historický prelom. Vytvorili sme orgán presadzovania práva, ktorý sa bude môcť v členských štátoch zaoberať európskymi prípadmi trestných činov. Po dvadsiatich rokoch tlaku zo strany Parlamentu sme urobili tento dôležitý krok smerom k integrácii legislatívy na presadzovania práva v EÚ.‟

Spravodajca výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, ES) vyhlásil: „V súčasnosti existujúce rozdiely medzi vnútroštátnymi predpismi v oblasti potláčania a stíhania podvodov proti finančným záujmom EÚ povzbudzujú potenciálnych zločincov v hľadaní a využívaní tých najmiernejších súdnych systémov. Odteraz máme v rukách silný nástroj na boj proti podvodom poškodzujúcim rozpočet EÚ a navrátenie defraudovaných zdrojov do legálnej ekonomiky.‟

Ďalší postup

Viac..  Štátna pomoc firmám v EÚ v roku 2022 dosiahla 228 miliárd eur

Členské štáty budú mať dva roky na transpozíciu smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Smernica sa nebude vzťahovať na Dánsko a Spojené kráľovstvo.

Súvislosti

Podľa správy Európskej komisie bolo v roku 2015 ako podvod nahlásených 1.461 nezrovnalostí v celkovej sume 637,6 milióna eur. Využívanie falošných alebo falšovaných dokumentov a vyhlásení patrí medzi najčastejšie sa opakujúce nezrovnalosti, ktoré sú kvalifikované ako podvod. Na strane príjmov stoja podvody s DPH v rámci EÚ daňových poplatníkov približne 50 miliárd eur ročne.

O dac

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Súhrnná správa o činnosti EÚ v roku 2023

Komisia uverejnila súhrnnú správu o činnosti EÚ za rok 2023. V roku 2023 EÚ naďalej …

Consent choices