zeny
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Ženy sú u nás chudobou ohrozené viac. Zarábajú podstatne menej ako muži

BRATISLAVA / Ženy sú chudobou ohrozené viac než muži. Slovenky majú priemernú hodinovú mzdu o 18 percent nižšiu ako muži, pri hrubej mesačnej mzde je tento rozdiel až takmer 22 percent. Ministerstvo práce za možné príčiny týchto rozdielov považuje i nižšiu zamestnanosť žien a častejšiu voľbu skrátených úväzkov popri starostlivosti o rodinu a domácnosť, čo sa napokon odráža na nižších mzdách a dôchodkoch. Uvádza sa to v Súhrnnej správe o stave rodovej rovnosti na Slovensku za rok 2016, ktorú na rokovaní schválila vláda.

Podľa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť je na Slovensku len polovica žien s viac než tromi deťmi zamestnaná a až 44 percent týchto žien má príjem pod hranicou chudoby. Vplyv rodičovstva na zamestnanosť sa prejavuje i tým, že klesá počet zamestnaných žien a zároveň narastá miera zamestnanosti mužov. Podľa správy ministerstva práce sa takzvaný efekt rodičovstva prejavuje v takmer všetkých krajinách EÚ, no na Slovensku je extrémne silný.

Miera zamestnanosti slovenských žien vo veku 25 až 49 rokov, ktoré majú dieťa v predškolskom veku, je nižšia ako 40 percent, zatiaľ čo u mužov presahuje 83 percent.

Významnou príčinou nižšej participácie matiek na trhu práce sú i chýbajúce škôlky a jasle. Podľa Eurostatu navštevuje zariadenia starostlivosti o deti do dvoch rokov len sedem percent slovenských detí, čo nás radí na spodné priečky rebríčka európskych krajín spolu s Rumunskom (3%), Českom (5%) a Poľskom (5%). Spomedzi detí vo veku od troch do šiestich rokov navštevuje predškolské zariadenia 74 percent slovenských detí, európsky priemer dosahuje približne 83 percent.

Viac..  Europoslankyni Miriam Lexmann udelili štátne vyznamenanie Arménskej republiky

Deviata správa o stave rodovej rovnosti je predovšetkým reflexiou na predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016. Mapuje udalosti a iniciatívy, ktoré sa v tomto období uskutočnili na podporu rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Zároveň prináša i rodovú analýzu a situáciu na Slovensku porovnáva s ostatnými krajinami Európskej únie. Správa pripomína, že vlani sa v Bratislave pri príležitosti slovenského predsedníctva zrealizovalo viacero podujatí zameraných na oblasť rodovej rovnosti, vrátane zasadnutia Skupiny na vysokej úrovni pre uplatňovanie rodového hľadiska a tematickej konferencie Zosúladenie pracovného a rodinného života v meniacej sa spoločnosti.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

L. Miko: Slovensko naplno nevyužíva potenciál, ktorý mu EÚ ponúka

Vstup do EÚ priniesol Slovensku výrazné zlepšenie v mnohých oblastiach, bez neho by sa mohlo …

Consent choices