zamestnanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ chce získať na svoje územie viac vysokokvalifikovaných pracovníkov

Výbor stálych predstaviteľov (Coreper) schválil mandát na rokovania o návrhu smernice o podmienkach vstupu a pobytu pre vysokokvalifikovaných pracovníkov pochádzajúcich z tretích krajín (smernica o modrej karte). Predsedníctvo Rady začne na základe tohto mandátu rokovania s Európskym parlamentom.

„Cieľom modrej karty je prilákať do Európy vysokokvalifikovaných pracovníkov. Počet odborníkov a ekonomických transformátorov vo svete je obmedzený a záujem o nich veľký. Ak ich podnietime vybrať si Európu, posilní to našu konkurencieschopnosť a prispeje k hospodárskemu rastu“, povedal estónsky minister vnútra Andres Anvelt, ktorého krajina v súčasnosti zastáva predsedníctvo v Rade.

„Spoločné európske povolenie na pobyt a prácu, ktoré uľahčí a spružní podmienky, je nevyhnutné, ak chceme súperiť s americkou zelenou kartou alebo s kanadským bodovým systémom“, dodal minister Anvelt.

Cieľom reformy smernice o modrej karte je dosiahnuť, aby bola práca v EÚ pre vysokokvalifikovaných pracovníkov z tretích krajín atraktívnejšia. Zameria sa aj na zlepšenie ich mobility medzi pracovnými miestami v rôznych členských štátoch. Mala by sa ňou nahradiť existujúca smernica o modrej karte, vo väčšej miere harmonizovať podmienky vstupu a pobytu a zlepšiť situácia vysokokvalifikovaných pracovníkov prostredníctvom týchto opatrení:

  • zavedením inkluzívnejších kritérií prijímania, a to aj znížením minimálnej výšky platu, ktorú môžu členské štáty stanoviť pre prijímanie štátnych príslušníkov tretích krajín, stanovením možnosti pre členské štáty uplatňovať pravidlo nižšej minimálnej mzdy aj na čerstvých absolventov, ako aj skrátením minimálnej dĺžky trvania pracovnej zmluvy na šesť mesiacov
  • urýchlením postupov, a to najmä zavedením možnosti pre uznaných zamestnávateľov uplatňovať zjednodušené postupy
  • ustanovením možnosti pre členské štáty povoliť držiteľom modrej karty EÚ vykonávať popri hlavnej činnosti aj iné samostatné zárobkové činnosti alebo odborné činnosti
  • uľahčením mobility v rámci EÚ, a to aj skrátením minimálneho obdobia legálneho pobytu v prvom členskom štáte
  • rozšírením rozsahu jej pôsobnosti aj na rodinných príslušníkov občanov EÚ z krajín mimo EÚ a v určitých prípadoch aj na osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana
Viac..  Diplomati EÚ v Tolede hovorili o podpore Ukrajiny a o ďalšom rozširovaní Únie

Európska komisia predložila návrh novej smernice o modrej karte v júni 2016 ako súčasť úsilia, ktoré EÚ vynakladá na vyvinutie komplexnej migračnej politiky, a to aj v oblasti legálnej migrácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Spôsoby využitia umelej inteligencie sa musia obmedziť. EÚ chce jej využívanie regulovať

Podľa europoslancov nám pod pokrievkou tlie rozbuška, ktorá môže sledovať ľudí, vydávať sa za niekoho …

Consent choices