mesto
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurofondy z agrorezortu pomôžu zmierniť extrémne teploty v mestách

Extrémne teploty, ktorým v súčasnosti čelia najmä obyvatelia miest, pomôžu zmierniť aj projekty z výzvy určenej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) už vyhodnocuje projekty z prvého kola v rámci operačného programu IROP.

„Horúce teploty a sucho netrápia len poľnohospodárov, ale aj obyvateľov miest. Globálna zmena klímy sa v týchto dňoch prejavuje najmä rekordne vysokými teplotami, ktorých účinky však vieme zmierňovať,“ povedala Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Klimatické zmeny spôsobujú aj extrémne mrazy, sucho, povodne alebo víchrice.

MPRV SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v marci tohto roku spustilo výzvu na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach (mimo Bratislavy) v objeme 33 miliónov eur. Oprávnenými žiadateľmi sú organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora.

Ministerstvo už vyhodnocuje prvé kolo žiadostí, predbežný termín kontrahovania je plánovaný na september. „Do 1. hodnotiaceho kola výzvy, ktoré bolo uzavreté 30. 6. 2017, bolo doručených 70 projektov v celkovom objeme 21,2 mil. eur a v súčasnosti vykonávame ich administratívnu kontrolu,“ uviedol Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. „Najviac otázok zo samospráv sme dostali na ochladzovacie a osviežovacie prvky v urbanizovanom prostredí, ľudovo povedané rozprašovače vodnej pary v mestách. Tie sú v poslednej dobe veľmi obľúbené. Môžem potvrdiť, že aj na takéto prvky je možné čerpať financie z tejto výzvy.“

Žiadatelia, ktorí doteraz nepodali projekty, majú ešte stále možnosť. Jednotlivé hodnotiace kolá výzvy prebiehajú v trojmesačnom cykle až do vyčerpania alokácie na jednotlivé regióny. Termín uzávierky ďalšieho kola je 29. 9. 2017.

Viac..  Komisia schválila štátnu pomoc od siedmich členských štátov vo výške 6,9 miliardy eur na podporu vodíkovej infraštruktúry

Podpora z eurofondovej výzvy sa vzťahuje najmä na budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, zelených stien a zelených striech, ale tiež aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás, čiže aleje, živé ploty, remízky. Medzi ďalšie oblasti zahrnuté medzi oprávnené typy aktivít patrí zazelenanie miest, opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a tiež na regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Výzva podporuje aj opatrenia na prácu s dažďovou vodou. Ide o budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd a tiež zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu. Žiadatelia môžu získať peniaze aj na opatrenia na zníženie hluku a na tvorbu prirodzených krajinných prvkov ako napríklad malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy.

O dac

Odporúčame pozrieť

wiezik

M. Wiezik: Strata eurofondov je kvôli Ficovi realistický scenár

Európsky parlament je aj naďalej znepokojený promafiánskym balíkom Ficovej vlády, hovorí europoslanec Michal Wiezik (PS/RE). …

Consent choices