Stredoafrická republika
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori EÚ: Trustový fond pre Stredoafrickú republiku zabezpečil „pozitívne výsledky“

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov možno konštatovať, že vďaka úplne prvému trustovému fondu EÚ zriadenému v Afrike sa dosiahli „pozitívne výsledky“. Trustový fond EÚ Bêkou pre Stredoafrickú republiku prilákal pomoc a v rámci väčšiny jeho projektov sa dosiahli očakávané výstupy, no pritiahol len zopár dodatočných darcov. Audítori tiež tvrdia, že fond Úniu v regióne lepšie zviditeľňuje.

Fond Bêkou, zriadený v júli 2014, bol prvým svojho druhu, ktorý spravovala Európska komisia. Prispievajú doňho EÚ, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Taliansko a Švajčiarsko, ktoré spolu prisľúbili 146 mil. EUR na podporu pri prekonávaní krízy v Stredoafrickej republike a obnove krajiny.

Audítori posudzovali, či bolo odôvodnené zriadenie fondu, nakoľko dobre je spravovaný a či zatiaľ dosahuje svoje ciele. Zistili, že rozhodnutie zriadiť fond i jeho koncepcia boli vhodné, a to i napriek tomu, že im nepredchádzalo formálne posúdenie voľby nástroja financovania ani komplexná analýza potrieb. Podľa audítorov správa fondu zatiaľ nesplnila svoj potenciál. Fond síce pritiahol pomoc a v rámci väčšiny projektov sa dosiahli očakávané výstupy, no na koordináciu zainteresovaných strán mal len obmedzený vplyv. Jeho postupy sa dajú ešte zlepšiť a monitorovanie a hodnotenie nie sú zatiaľ úplne dopracované.

Viac..  P. Lane: ECB je pripravená začať s redukciou úrokových sadzieb

„Bêkou znamená nádej v jazyku sango, ktorým sa hovorí v Stredoafrickej republike,“ uviedla Bettina Jakobsen, členka Európskeho dvora audítorov zodpovedná za túto správu. „My dúfame, že fond prispeje k vybudovaniu základov lepšej budúcnosti pre krajinu.“

Na pomoc pri zlepšovaní koncepcie a správy fondu Bêkou i ostatných trustových fondov EÚ audítori odporúčajú, aby Európska komisia vypracovala ďalšie usmernenia k voľbe nástroja poskytovania pomoci a k analýzam potrieb s cieľom vymedziť záber trustových fondov. Komisia by mala tiež zlepšiť koordináciu darcov, výberové postupy a meranie výkonnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices