peniaze
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rozpočet EÚ na rok 2018: Rast, zamestnanosť, bezpečnosť a riešenie migrácie

Rada je presvedčená, že rozpočet EÚ na rok 2018 by mal byť zameraný predovšetkým na rast, zamestnanosť, bezpečnosť a riešenie otázky migrácie, no zároveň si želá ponechať dostatočný finančný manévrovací priestor na nepredvídané potreby. Podrobné údaje sa uvádzajú v pozícii Rady, ktorá sa prijala 4. septembra 2017.

Rada si želá, aby sa vyše 122,5 miliardy EUR (takmer 85 % celkových platieb) použilo na podporu stimulovania rastu a vytvárania pracovných miest. Medzi ďalšie dôležité priority patrí zaistenie bezpečnosti európskych občanov a riešenie migračnej krízy.

Rada predpokladá celkovo 158,9 miliardy EUR v záväzkoch a 144,4 miliardy EUR v platbách. V porovnaní s rozpočtom EÚ na rok 2017 ide o nárast o 0,6 % v prípade záväzkov a o 7,4 % v prípade platieb. Výrazné zvýšenie platieb odráža skutočnosť, že programy na roky 2014 – 2020 budú v pokročilom štádiu realizácie.

Rada ďalej schválila dva návrhy na čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ na rok 2017 na poskytnutie pomoci mladým nezamestnaným ľuďom, ako aj talianskym regiónom postihnutým v roku 2016 sériou zemetrasení.

Viac..  Krajiny EÚ schválili všeobecný rozpočet Únie na rok 2024

„Rada sa domnieva, že svojou pozíciou k budúcoročnému rozpočtu zaistí poskytnutie primeraných prostriedkov na podporu vykonávania politických priorít Únie, ako aj výrazné upevnenie fiškálnej pozície EÚ zvýšením flexibility rezervy v rozpočte,“ uviedol Märt Kivine, námestník ministra financií Estónska a hlavný vyjednávač pre rozpočet na rok 2018.

Rozhodnutia Rady potvrdili výsledok rokovania na zasadnutí Výboru stálych predstaviteľov 12. júla.

Ďalšie kroky

Ak Európsky parlament schváli pozmeňujúce návrhy k pozícii Rady do 26. októbra, začne sa 31. októbra 2017 trojtýždňové zmierovacie obdobie. Cieľom zmierovacieho postupu je dospieť k spoločnej pozícii oboch inštitúcií k budúcoročnému rozpočtu do 20. novembra 2017.

O dac

Odporúčame pozrieť

EK dá členským štátom podporu vyše 250 miliónov eur na posilnenie riadenia migračných tokov

Vzhľadom na rastúce migračné výzvy, ktoré vedú k vysokému počtu príchodov cez všetky trasy, sa …

Consent choices