internet
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Audítori uverejnili prehľad o plánoch EÚ na poskytovanie služieb širokopásmového pripojenia

Prehľady o audite sú novým typom publikácií audítorov EÚ. Obsahujú základné informácie založené na prípravnej práci, ktorá sa vykonala pre začiatkom audítorskej úlohy, a uverejňujú sa po ohlásení auditu. Sú koncipované ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku a/alebo programy, ktoré sú predmetom auditu.

Prvý prehľad o audite vychádza z prípravnej práce v súvislosti s auditom, v rámci ktorého sa preskúma, či sú Európska komisia a členské štáty na správnej ceste k dosiahnutiu cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia stanovených v stratégii Európa 2020

Digitálna agenda pre Európu z roku 2010 má za cieľ zabezpečiť do roku 2013 základné širokopásmové pripojenie pre všetkých Európanov a do roku 2020 rýchle širokopásmové pokrytie a pripojenie viac než 50 % domácností k ultra rýchlym širokopásmovým sieťam.

Európska komisia a Európska investičná banka vo svojich štúdiách odhadujú, že na splnenie cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia do roku 2020 bude potrebná suma až do výšky 270 mld. EUR. V súčasnom programovom období je na širokopásmovú infraštruktúru vyčlenených vyše 14 mld. EUR.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Umelú inteligenciu je potrebné rámcovať, aby nám neprerástla cez hlavu

V rámci auditu, ktorý sa bude vykonávať pod vedením členky Dvora audítorov Iliany Ivanovej, sa preskúma, či členské štáty vypracovali a vykonávajú primerané stratégie na dosiahnutie cieľov širokopásmového pripojenia stanovených Komisiou a s akou pravdepodobnosťou tieto ciele splnia. Pozornosť sa bude venovať aj tomu, do akej miery Komisia podporuje a monitoruje členské štáty pri plnení cieľov v oblasti širokopásmového pripojenia.

Na preskúmanie týchto otázok vybrali audítori vzorku piatich členských štátov: Írsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko a Taliansko. Vymedzili rozsah auditu a audítorský prístup a určili rizikové oblasti z hľadiska riadneho finančného hospodárenia.

Uverejnenie osobitnej správy je naplánované na jar 2018.

O dac

Odporúčame pozrieť

Benefitom členstva v EÚ sú podľa analytikov najmä jednotný trh a eurofondy

Voľný prístup slovenských firiem na spoločný trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, voľný pohyb …

Consent choices