povoden
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európsky dvor audítorov preskúma manažment povodňových rizík v EÚ

Európsky dvor audítorov začína preskúmavať, či predchádzanie povodniam v EÚ, ochrana pred nimi a pripravenosť na ne vychádzajú zo spoľahlivej analýzy a aká je pravdepodobnosť, že budú účinné. Audítorská práca začala tento mesiac a uverejnenie správy je naplánované na koniec roka 2018.

V smernici EÚ o povodniach z roku 2007 sa od členských štátov vyžaduje, aby pri všetkých vodných tokoch a pobrežných oblastiach vyhodnocovali riziko povodní, mapovali rozsah povodní a ohrozený majetok a osoby v príslušných oblastiach, vypracovali plány manažmentu povodňových rizík, prijímali primerané a koordinované opatrenia na zníženie rizika povodní, koordinovali postupy manažmentu povodňových rizík v spoločných povodiach riek a vyhýbali sa vykonávaniu takých opatrení, ktoré by v susedných krajinách zvýšili riziko povodní. Pri plánovaní by sa mal zohľadniť dlhodobý vývoj vrátane zmeny klímy, ako aj udržateľné využívanie pôdy a postupy na zadržiavanie vody, aby sa komplexne a udržateľne zvýšila odolnosť voči povodniam.

Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) (správa č. 1/2016: Riziká povodní a environmentálna zraniteľnosť) sa predpokladá, že zvýšený výskyt extrémnych dažďových zrážok a stúpanie hladiny morí zvýšia v nasledujúcich rokoch riziko riečnych, dažďových a pobrežných povodní v Európe. Podľa istej významnej zaisťovne predstavovali hydrologické javy v období 1999 až 2015 v 33 európskych krajinách jednu tretinu hospodárskych strát v dôsledku klimatických extrémov, čo predstavuje odhadom 105 mld. EUR.

Viac..  Michal Wiezik: Prečo potrebujeme reformu národných parkov a prísnu ochranu prírody

EÚ financuje rôzne projekty týkajúce sa povodní prostredníctvom rôznych nástrojov financovania. V rámci cieľa „adaptácie na zmenu klímy a predchádzania rizikám“ na obdobie 2014 – 2020 môžu členské štáty a regióny napríklad prideliť financie EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu na projekty súvisiace s povodňami.

O dac

Odporúčame pozrieť

hojsik

Martin Hojsík: Ako je Slovensko pripravené na záplavy?

Slovensko v posledných hodinách zasiahli mimoriadne vysoké úhrny zrážok sprevádzané rozvodnenými riekami. Podľa meteorologických dát …

Consent choices