roaming
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Eurobarometer: Väčšina Európanov oceňuje výhody roamingu bez dodatočných poplatkov

Prvé leto bez roamingových poplatkov ukazuje, že Európania vedia o nových pravidlách a pri zahraničných cestách v rámci EÚ začali meniť svoje návyky.

Z výsledkov bleskového prieskumu Eurobarometra vyplýva, že veľká väčšina Európanov si uvedomuje výhody roamingu bez dodatočných poplatkov. Vďaka novým roamingovým pravidlám EÚ, ktoré platia od 15. júna 2017, môžu spotrebitelia používať svoje mobilné telefóny pri zahraničných cestách po EÚ rovnako ako doma, teda bez dodatočných poplatkov. Podľa prieskumu 71 % Európanov vie o zrušení roamingových poplatkov a 72 % si myslí, že z toho budú profitovať, resp. niekto, koho poznajú. Medzi osobami, ktoré sa v období od 15. júna vydali na cestu do zahraničia, sa informovanosť o nových pravidlách zvýšila na 86 %.

Podpredseda Komisie pre digitálny jednotný trh Andrus Ansip povedal: „Pozorujeme, že pri cestách v rámci EÚ majú ľudia tendenciu používať svoje telefóny ako doma, bez strachu z očakávania astronomickej sumy za faktúru. A na uspokojenie zvýšeného dopytu mobilní operátori investujú do sietí. Naše nové pravidlá EÚ v oblasti telekomunikácií takéto investície stimulujú, preto by ich mal Európsky parlament a členské štáty čo najskôr prijať.

Mariya Gabrielová, komisárka pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť, vyhlásila: „Toto je príklad, keď EÚ hmatateľne zlepšuje život európskych občanov. Roaming za domáce ceny funguje: zákazníci to oceňujú, spotreba je vyššia a dopyt po mobilných službách pri cestách v rámci EÚ je veľmi vysoký. Prospech z toho majú rovnako spotrebitelia i operátori.“

Cestujúci začínajú meniť svoje návyky

Bleskový prieskum Eurobarometra o roamingu sa uskutočnil koncom augusta, na konci hlavnej dovolenkovej sezóny. Z výsledkov vyplýva, že počas prvého leta, keď cestujúci v EÚ neplatia dodatočné roamingové poplatky, začali ľudia pri používaní mobilu v zahraničí meniť svoje návyky:

  • podiel dovolenkárov, ktorí používali mobilné dátové služby v roamingu tak často ako doma, sa zdvojnásobil v prípade tých, ktorí cestovali po 15. júni 2017 (31 %) v porovnaní s tými, ktorí cestovali ešte pred týmto dátumom (15 %),
  • podiel dovolenkárov, ktorí nikdy nevyužili mobilné dátové služby v zahraničí, klesol po 15. júni 2017 na 21 %, čo je o polovicu menej ako v predchádzajúcich mesiacoch (42 %),
  • všeobecne klesá aj obmedzovanie používania mobilu v zahraničí, pričom svoj mobil si vypína menej dovolenkárov (12 %) ako pred 15. júnom (20 %),
  • avšak pri porovnaní s používaním mobilného telefónu doma 60 % respondentov aj po 15. júni 2017 obmedzovalo jeho používanie pri ceste do inej krajiny EÚ.

Vplyv zrušenia roamingových poplatkov na používanie telefónov v zahraničí cestujúcimi sa potvrdil aj v porovnaní s prieskumom Eurobarometra z roku 2014, ktorý ukázal ešte obmedzujúcejšie modely využívania roamingu než v mesiacoch bezprostredne pred 15. júnom 2017.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Opraviť to, čo sa dá

Operátori hovoria o väčšom využívaní dátového roamingu a volaní

Mobilní operátori už vo svojich sieťach zaznamenali zmenu správania dovolenkárov. Viacero operátorov zaznamenalo významný nárast prenosu dát v dôsledku využívania roamingu. V porovnaní s letom 2016 ide o niekoľkonásobný nárast (3 až 6-násobný, v niektorých prípadoch dokonca aj väčší). Zatiaľ čo časť tohto nárastu odráža všeobecný medziročný rast spotreby dát na domácich trhoch, značnú časť možno pripísať novým roamingovým pravidlám. Významný, hoci menej výrazný, je aj nárast roamingových volaní. Mobilní operátori v turistických oblastiach reagujú na danú situáciu významnými investíciami do svojich sietí s cieľom využiť príležitosť, ktorú ponúka zvýšený dopyt od dovolenkárov.

Komisia pokračuje v monitorovaní implementácie

Po prvom lete bez dodatočných poplatkov za roaming môžeme pozorovať, že vo všeobecnosti mobilní operátori nové pravidlá dodržiavajú. Komisia bude v úzkej spolupráci s národnými regulačnými orgánmi, ktoré sú priamo zodpovedné za zaistenie vykonávania pravidiel, naďalej monitorovať vývoj na trhoch s mobilnými službami v členských štátoch s cieľom zabezpečiť, aby mobilní operátori naďalej dodržiavali nové pravidlá a spotrebitelia profitovali zo zrušenia roamingových poplatkov.

Súvislosti

Od 15. júna 2017 môžu Európania používať svoje mobilné telefóny (hovory, SMS a dáta) pri cestovaní v EÚ bez toho, aby museli platiť dodatočné poplatky za roaming. To znamená, že dovolenkári môžu používať svoje telefóny v zahraničí rovnako ako doma a nemusia mať obavy z astronomických účtov.

Pred samotným 15. júnom sa Komisia desať rokov usilovala o zníženie a napokon aj o definitívne zrušenie príplatkov, ktoré telekomunikační operátori účtovali zákazníkom vždy, keď používali mobilné zariadenia v zahraničí, či už na dovolenke alebo počas služobných ciest. Od roku 2007 do roku 2016 sa ceny roamingu znížili o viac ako 90 % a naposledy klesli v apríli 2016. V roku 2015 sa Európsky parlament a Rada na základe návrhu Komisie dohodli na zrušení roamingových poplatkov pre tých, ktorí cestujú v EÚ. Komisia z poverenia Európskeho parlamentu a Rady na tento účel prijala v decembri 2016 mechanizmus politiky primeraného využívania a udržateľnosti a predložila návrhy nových veľkoobchodných roamingových cien.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices