Zaborska
Europoslankyňa Anna Záborská. PHOTO: © European Union- EP.

Anna Záborská o podpore malých podnikateľov: EÚ je príliš opatrná

Poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská v rozhovore prezradila, aké sú jej vízie pred jesennými rokovaniami Európskej komisie.

Pripravujete sa na jesenné zasadnutia už počas leta? Máte čas aj na oddych?
V lete v podstate nemáme voľno, ešte prvé tri týždne júla pracujeme. Je to rozdelené medzi oddych aj medzi pracovné povinnosti. Samozrejme, tým,že sme väčšinu roka mimo Slovenska a mimo rodiny, človek si rád užije chvíle strávené v rámci rodiny. Tento rok som to prežívala veľmi intenzívne aj v širšej rodine. Dve naše vnúčatá majú v lete narodeniny, tak sme spolu oslavovali. Bolo nás 27 a to bola len najužšia rodina. Ten zážitok toho rodinného spoločenstva je veľký a dáva to určitú silu aj do ďalších mesiacov. Samozrejme veľmi som ocenila, že nemusím každý týždeň lietať. Človek je ušetrený od stresu z cestovania. Počas leta sa konajú aj mnohé stretnutia v rámci politickej strany, rôzne stretnutia farností, rôzne opekačky a také oddychové stretnutia, ktoré sú vždy spojené aj s diskusiou. Aj to je spätná väzba pre našu prácu – to, čo ľudí trápi a aké majú návrhy. Vždy oceňujem stretnutia so staršími ľuďmi i mladšími, pretože politika sa nedá robiť len v budove parlamentu a medzi  politikmi, ale je potrebné ju robiť aj s ľuďmi v každodennom živote. Ľudia sú najlepší experti v oblastí ich každodenných starostí.

Sme v polovici funkčného obdobia. Ako ho hodnotíte? Máte do budúcnosti konkrétne vízie?

Vo výbore pre práva žien som podala pomerne veľa pozmeňovacích návrhov, ktoré chceli zlepšiť jednak situáciu žien a matiek, ktoré sa slobodne rozhodnú, že sa budú venovať svojim deťom, aj otázky zlepšenia pracovných podmienok pre ženy a mužov na pracovisku. V prvej polovici volebného obdobia bola prijatá moja predlegislatívna správa, kde by sa malo znova pracovať na novej smernici. Trochu ma mrzí, že sa správa odklonila od názvu. Ak Európska komisia zoberie návrhy parlamentu, mohlo by to pomôcť hlavne v otázkach vyrovnania, odmeňovania medzi ženami a mužmi.
V čom ďalšom sa vám podarilo dosiahnuť pokrok?
Veľmi pozitívne vnímam to, že hneď v prvom roku tohto volebného obdobia bola prijatá vo výbore pre priemysel správa o rodinnom podnikaní. Bola by som rada, keby EÚ mohla nastaviť aspoň rámec, aby sa uľahčilo rodinné podnikanie. Vidím veľké medzery aj v rámci Slovenskej republiky, hlavne v budovaní rodinných podnikov, rodinných fariem, ako zlepšenie životnej úrovne v jednotlivých regiónoch. Je známe, že rodinné podniky sa nepresídľujú do väčších miest, ale ostávajú tam, kde rodina žije. Vo výbore pre rozvojovú politiku som sa podieľala na viacerých stanoviskách. Išlo mi hlavne zlepšenie životnej úrovne a o boj proti chudobe v týchto krajinách, aj v súvislosti s migráciou. Prvá správa sa týkala malých a stredných podnikov vrátane rodinných podnikov. Druhá správa bola sústredená najmä na rodinné farmy a na zlepšenie poľnohospodárstva, ktoré je v správe rodín. Obe správy boli prijaté.  Tretia správa, kde som spravodajkyňou sa týka mojej pôvodnej profesie – medicíny a som veľmi rada, že výbor a následne predsedníctvo tejto delegácie prijalo návrh, aby sa vypracovala správa na tému zlepšenia prístupu k základnej zdravotnej starostlivosti, a to najmä k liekom, ktoré sú na liečbu infekčných ochorení. V týchto krajinách zomiera viac ako 10 percent detí do 5 rokov na infekčné choroby, ktoré sú liečiteľné.
Aké aktivity plánujete pokryť po lete?
Pred letom som pripravila pracovný dokument. Teraz v týchto dňoch sa dokončil text správy. O dva mesiace by mala byť prerokovaná vo výbore a potom v pléne delegácie, ktorá by mala byť v afrických krajinách alebo v Karibiku. Aktivity sú aj iné, ako koordinátorka pracovnej skupiny pre politiku, ktorá je priaznivo naklonená rodine som zorganizovala viaceré stretnutia na rôzne témy, na analýzy rôznych štúdií, ktoré boli robené v rámci európskeho parlamentu a teraz po lete mám v pláne tri takéto stretnutia. Jedno by sa malo týkať násilia, ktoré je páchané na starých ľuďoch, ďalšie, ako sa migrácia týka rodiny a chcela by som pozvať aj rečníka z Talianska, z komunity, ktorá má veľké skúsenosti, ako pomáhať migrantom v situáciach, kde štát nestačí. Sú ešte ďalšie iné témy, ktoré v rámci tejto medziskupiny pripravujeme.
 Môže EÚ podporiť malých podnikateľov? Chystá sa spraviť konkrétne kroky?
 
Čo sa týka európskej úrovne, tam je EÚ opatrná zasahovať do malého a stredného podnikania v jednotlivých členských štátoch. Bráni sa rozpracovať detailnejšiu správu a ešte tobôž legislatívny dokument, ktorý by malým a stredným podnikom pomohol. Teraz po lete sa chcem znova spojiť so spravodajkyňou a hlavne s pani komisárkou Thaisen, ktorá má na starosti zamestnanosť a do ktorej kompetencie patria aj malé podniky. Práve ona bola veľmi priaznivo naklonená k tomu, aby sa rodinné podniky podporili. Tento špecifický typ zamestnanosti, ktorý je práve v nových členských krajinách veľmi málo rozvinutý by mal dostať nejaký dokument zo strany komisie, ktorá by rodinné podnikanie povzbudila. Ako som povedala, je to predovšetkým kompetencia jednotlivých štátov a vidím obrovské medzery v legislatíve Slovenska, ktorá by malým a stredným podnikateľom, najmä malým podnikateľom a rodinným podnikom mala pomôcť.
Ako sa podľa vás Európania pozerajú na EÚ?
 
Ľudia, s ktorými sa stretávam nespochybňujú projekt EÚ. A ja si myslím, že je veľmi málo takých, ktorí by hovorili, že je to zbytočné a ktorí by od tohto projektu chceli odstúpiť. Ľudí, ktorí sú voči EÚ skeptickí trápi najmä otázka migrácie a ako to bude s usporiadaním EÚ. Mali by sme to teraz rozanalyzovať. Rovnako by sme mali rozobrať  prejav predsedu komisie pána Junckera, pretože som mala pocit, že treba čítať medzi riadkami. Prečítať si prejav v písomnej forme, rozanalyzovať ho a potom ľuďom ponúknuť určité riešenia. Nemyslím si, že všetci budú súhlasiť so všetkým, čo pán Juncker povedal, ale napríklad v otázkach migrácie sú návrhy, ktoré predostrel určite realistickejšie, menej emotívne. Myslím si, že situácia sa bude stabilizovať a bude len záležať od toho, čo budú chcieť do konca volebného obdobia ešte urobiť. Ja som opatrnejšia v prijímaní príliš ambicióznych cieľov a hlavne príliš ambicióznych termínov. Pretože v závere sa skratovo urobia rozhodnutia, ktoré neskôr ľutujeme.
Na otázky spravodajského portálu EuropskeNoviny.sk odpovedala poslankyňa Európskeho parlamentu Anna Záborská. 
Viac..  Ivan Štefanec: Taiwan je strategickým spojencom západného sveta

O ivi

Odporúčame pozrieť

podnikanie

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny sa spomalila výraznejšie, než sa čakalo

Aktivita v súkromnom sektore eurozóny pokračovala v máji v raste, tempo rastu sa však v …

Consent choices