High-level conference on tourism
lustračné PHOTO: © European Union.

Antonio Tajani: Do roku 2025 bude ročne navštevovať EÚ až miliarda turistov

Európsky parlament usporiadal v Bruseli konferenciu na vysokej úrovni, ktorá sa konala v Deň medzinárodného dňa cestovného ruchu pod názvom „Európska stratégia na zvýšenie konkurencieschopnosti odvetvia cestovného ruchu“.

Prezident Európskeho parlamentu Antonio Tajani otvoril rozpravu a vyhlásil: „Cestovný ruch je kľúčovým odvetvím pre všetky naše členské štáty a predstavuje 10% HDP a pracovných miest v Európskej únii. Ide o odvetvie samo osebe, podstatnú súčasť mozaiky, ktorá tvorí priemyselnú štruktúru Európy.

V priebehu nasledujúcich 10 rokov sa počet zahraničných turistov zdvojnásobí, a to vďaka vzniku novej strednej triedy s vysokou kúpnou silou, ktorá pochádza hlavne z Ázie. Do roku 2025 sa počet turistov prichádzajúcich do Európy môže zdvojnásobiť – na viac ako jednu miliardu – a vytvoriť tak viac ako 5 miliónov nových pracovných miest. Ak chceme túto možnosť urobiť skutočnosťou, musíme posilniť našu schopnosť udržať si svoju vlastnú pozíciu v čoraz konkurenčnejšom globálnom prostredí, a to čiastočne prostredníctvom užšej spolupráce na európskej úrovni „

„Musíme zamerať naše úsilie v mnohých oblastiach: prilákať viac investícií prostredníctvom strategického plánu, ktorý nám umožní väčšie a efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov EÚ; zlepšenie podnikateľského prostredia; podpora odbornej prípravy zodpovedajúcej potrebám priemyslu; digitálnej revolúcie; využívať synergie s cieľom presadzovať Európu ako cieľ na medzinárodných trhoch, „povedal Tajani.

„Školenie je kľúčovým faktorom, keďže firmy v odvetví cestovného ruchu majú viac problémov než iné pri hľadaní ľudí so skúsenosťami. Investovaním môžeme vytvárať príležitosti aj v tých častiach Európy, kde je nezamestnanosť mladých až 50%. Cestovný ruch, aj keď bude mať veľký vplyv na digitálnu revolúciu, bude naďalej potrebovať veľkú pracovnú silu, z čoho 20% je mladých ľudí do 25 rokov, „zdôraznil predseda Tajani.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

„Musíme tiež dokončiť jednotný trh so službami a jednotný digitálny trh s cieľom presadzovať pravidlá hospodárskej súťaže a zabezpečiť, aby digitálne platformy fungovali za rovnakých podmienok a rovnakých daňových úprav ako všetky ostatné firmy.

V priemere čínsky turista navštevuje štyri alebo päť európskych členských štátov. Sústredenie hospodárskej súťaže nie je medzi členskými štátmi, ale s Áziou, Amerikou, Karibikom a Tichomorím. Ak chceme prilákať viac medzinárodných turistov, musíme spojiť svoje sily, aby sme presadzovali Európu ako cieľ, rovnako ako USA, Kanada alebo Austrália. Spoločná propagačná platforma, ktorú navrhla Komisia v spolupráci s Európskou komisiou pre cestovanie a regióny v sieti Necstour, je krokom správnym smerom. Musíme však ešte viac vystupňovať naše úsilie tým, že platforme poskytneme riadny rozpočet „, povedal predseda Európskeho parlamentu.

Antonio Tajani uzavrel svoje poznámky tým, že povedal, že „budúci rozpočet EÚ by mal byť viac otvorene politický a mal by odrážať obavy obyčajných ľudí, ako je potreba bojovať proti nezamestnanosti. Vo svojom uznesení z vlastnej iniciatívy prijatom na základe správy De Monte Európsky parlament požaduje, aby ďalší rozpočet zahŕňal osobitný fond pre cestovný ruch. „

Konferencia bola súčasťou série iniciatív, ktoré podporil predseda Európskeho parlmanentu Antonio Tajani.

O dub

Odporúčame pozrieť

nebezpecne vyrobky

Komisia víta predbežnú dohodu o udržateľnejších, opraviteľných a obehovejších výrobkoch

Komisia víta predbežnú dohodu o nariadení o ekodizajne udržateľných výrobkov dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a Radou. …

Consent choices