Hahn, Mogherini
Komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn, vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka EK Federica Mogherini. PHOTO: © European Union.

EÚ spúšťa ambicióznejší európsky vonkajší investičný plán

Európsky parlament a Rada schválili zriadenie Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je ťažiskovým prvkom nového vonkajšieho investičného plánu EÚ (EIP). EIP bude podporovať inkluzívnejší a udržateľnejší rozvoj v Afrike a krajinách európskeho susedstva. Podporí verejné a súkromné investície a tým bude riešiť niektoré prekážky rastu v našich partnerských krajinách, ako aj príčiny nelegálnej migrácie.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová vyhlásila: „Menej ako 10 % priamych zahraničných investícií v Afrike smeruje do nestabilných regiónov, teda tam, kde je ich treba najviac. Chceme, aby sa vonkajší investičný plán stal silným motorom inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho rastu s cieľom vytvárať ekologickú energiu, prinášať nové príležitosti pre podnikateľov (aj v Európskej únii) a mladých ľudí, ako aj posilňovať postavenie žien. Toto je plán, aký Afrika potrebuje, toto je, o čo žiadajú naši africkí partneri, toto je to európske partnerstvo v najlepšom svetle.“

Komisár pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj Neven Mimica dodal: „Vonkajší investičný plán predstavuje nový prístup k odstráneniu chudoby a dosiahnutiu inkluzívneho trvalo udržateľného rozvoja. Náš príspevok vo výške 4,1 miliardy EUR zmobilizuje najmä súkromné finančné prostriedky až do výšky 44 miliárd EUR, ktoré by sa inak nerealizovali. Teraz je na všetkých kľúčových aktéroch zo súkromného sektora v Európe a v našich partnerských krajinách, aby sa k nám pripojili pri vytváraní rastu a dôstojných pracovných miest k prospech všetkých.“

Komisár pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení Johannes Hahn povedal: „Európa čelí na svojich hraniciach a mimo nich mnohým výzvam, ktoré sa budú v budúcnosti určite zväčšovať a medzi ktoré napríklad patria demografické tlaky, rast mobility a vplyvu zmeny klímy, ako aj prebiehajúce regionálne konflikty. Je vo vlastnom záujme Európy, aby sme všetci svorne pracovali na zabezpečení trvalo udržateľného a vyváženého hospodárskeho rastu v našich partnerských krajinách. Zapojenie súkromného sektoru a zaistenie preň čo najpriaznivejšieho prostredia podporia toto naše úsilie. Spustením trvalo udržateľného rastu v našich partnerských krajinách v Európe a Afrike takisto ponúkame podnikom a investorom z EÚ nové obchodné a investičné príležitosti. “

Strategická rada Európskeho fondu pre trvalo udržateľný rozvoj (EFSD) prvý raz zasadá v Bruseli, aby sa urýchlila realizácia EIP. Členmi strategickej rady sú predstavitelia členských štátov EÚ a Európskej investičnej banky, ako aj Európskeho parlamentu v úlohe pozorovateľa. Budú diskutovať o viacerých návrhoch týkajúcich sa konkrétnych oblastí pre investície, tzv. investičných okien. Tieto okná vymedzujú prioritné sektory pre záruky EFSD, ktoré sú vytýčené ako nevyhnutné pre vytváranie dôstojných a udržateľných pracovných miest v Afrike a susedstve EÚ.

Viac..  Eurokomisia víta 13. balík sankcií EÚ a potvrdzuje podporu Ukrajine

V krátkom čase sa očakáva schválenie prvých investičných okien, aby EIP mohla odštartovať proces skutočnej zmeny pre príjemcov na mieste.

Súvislosti

Predseda Juncker navrhol Európsky vonkajší investičný plán (EIP) v septembri 2016. Už o rok neskôr začína EIP fungovať.

S cieľom podporiť udržateľný rozvoj EIP začlení do tradičnejších foriem pomoci (ako sú granty) novú generáciu finančných nástrojov: menovite záruky, nástroje na rozdelenie rizika a spájanie grantov s pôžičkami. Zásadná technická pomoc pomôže prijímateľom vytvárať vyzretejšie a finančne životaschopnejšie projekty a podniky. Európska únia takisto zintenzívni dialóg s partnerskými krajinami a štruktúrovaný dialóg so súkromným sektorom, aby sa zlepšilo investičné a podnikateľské prostredie v príslušných partnerských krajinách.

Inovatívny a celostný prístup vonkajšieho investičného plánu vychádza z nástrojov kombinovaného financovania Komisie, ktoré spájajú poznatky získané v priebehu desiatich rokov v oblasti kombinovaného financovania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Odhalenie špiónky aj podpora 50 miliárd eur. Europarlament zhodnotil dva roky vojny

Už sú to dva roky od agresívneho napadnutia Ukrajiny Ruskom. Toto dvojročné obdobie bilancoval už …

Consent choices