Phil Hogan
Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan. PHOTO: © European Union.

Európska únia ruší kvóty na cukor

30. septembra 2017 sa po takmer 50 rokoch skončil posledný poľnohospodársky systém kvót, ktorým sa v Európskej únii riadila výroba cukru.

Rozhodnutie o terajšom ukončení systému kvót na cukor prijal Európsky parlament s členskými štátmi v roku 2013 v rámci reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) po tom, ako sa v roku 2006 začal rozsiahly reformný a reštrukturalizačný proces.

Od roku 2006 do roku 2010 došlo k hĺbkovej reštrukturalizácii s podpornými prostriedkami vo výške 5,4 mld. EUR. Vďaka tomu sa sektor mohol na tento moment dôkladne pripraviť a produktivita v posledných rokoch výrazne zlepšiť. Ukončenie systému kvót poskytuje výrobcom možnosť prispôsobiť svoju výrobu skutočným obchodným príležitostiam, najmä tým, že preskúmajú nové vývozné trhy. Vďaka nemu sa okrem toho významne zjednoduší súčasné riadenie politiky a zníži administratívne zaťaženie pre prevádzkovateľov, pestovateľov a obchodníkov.

Komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti uviedol: „Ukončenie systému kvót predstavuje zásadný obrat pre európsky sektor cukru a je ďalším dôležitým krokom smerom k väčšej orientácii spoločnej poľnohospodárskej politiky na trh. Výrobcovia majú teraz príležitosť rozšíriť svoj obchod na globálne trhy a s vhodnou politickou podporou Európskej komisie, akou je napríklad stredisko pre monitorovanie trhu s cukrom, ktoré poskytuje včasné a relevantné informácie, by mali mať veľké šance na úspech. Som si istý, že sektor sa od rozhodnutia o konečnom dátume na ukončenie kvót primerane nastavil tak, aby využil príležitosti, ktoré z toho vyplývajú.“

Podpora EÚ pre sektor cukru sa nekončí

V rámci ďalšej podpory sektora cukru v EÚ sa v prípade neočakávaných narušení trhu môžu využívať rôzne opatrenia spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ide o nezanedbateľné colné kvóty EÚ (nad rámec preferenčných obchodných dohôd) a možnosť poskytovať podporu na súkromné skladovanie a krízové opatrenia, aby Komisia mohla konať v prípade vážnej krízy na trhu, ktorá by sa prejavila dramatickým nárastom alebo poklesom trhových cien. Existuje aj podpora príjmu pre poľnohospodárov vo forme priamych platieb vrátane možnosti pre členské štáty EÚ poskytovať tzv. dobrovoľnú viazanú podporu pre sektory, ktoré majú problémy, vrátane produkcie cukrovej repy.

Viac..  Orbán: Ekonomická spolupráca je základom spolupráce medzi Nemeckom a Maďarskom

Možnosť vyjednávať o kolektívnych dohodách medzi pestovateľmi repy a spracovateľmi cukru v EÚ, ktoré sa týkajú rozdelenia hodnoty, zostane zachovaná aj po ukončení kvót.

Európska komisia okrem toho v rámci prípravy na ukončenie systému kvót zlepšila transparentnosť na trhu s cukrom. Nové stredisko pre monitorovanie trhu s cukrom poskytuje krátkodobé analýzy a štatistiky o trhu s cukrom, ako aj analýzu a výhľad, aby mohli poľnohospodári a spracovávatelia účinnejšie riadiť svoje podniky.

Súvislosti

Systém kvót na cukor bol zavedený v roku 1968 s prvými právnymi predpismi v rámci SPP týkajúcimi sa cukru spolu s dotovanou cenou pre výrobcov stanovenou na úrovni, ktorá výrazne prevyšovala cenu na svetovom trhu. Rozhodnutie ukončiť systém kvót na cukor prijali členské štáty v roku 2006.

K ukončeniu systému kvót dochádza po zásadnej reforme, ktorá sa uskutočnila v rokoch 2006 – 2010. Priemerná cena cukru v EÚ sa od konca roka 2016 zotavila na približne 500/t a v posledných niekoľkých mesiacoch je stabilná.

EÚ je najväčším svetovým výrobcom repného cukru (približne 50 % celkovej výroby). repný cukor však predstavuje iba 20 % svetovej výroby cukru; zvyšných 80 % cukru sa vyrába z cukrovej trstiny. Väčšina cukrovej repy v EÚ sa pestuje v severnej polovici Európy, kde je na to vhodnejšie podnebie. EÚ má aj významný rafinérsky priemysel, v ktorom sa spracúva dovezený surový trstinový cukor.

O dac

Odporúčame pozrieť

Zástupcovia slovenských i európskych inštitúcií diskutovali o priblížení Agendy 2030 pre verejnosť

V rámci projektu spolupráce Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úradu podpredsedu vlády …

Consent choices