Tusk, Modi, Juncker, EU-India
Donald Tusk, Narendra Modi a Jean-Claude Juncker. PHOTO: © European Union.

EÚ a India sa dohodli na posilnení strategického partnerstva

V Naí Dillí sa uskutočnil v poradí 14. samit medzi Európskou úniou a Indiou, ktorý pripomína 55 rokov diplomatických vzťahov medzi dvomi najväčšími svetovými demokraciami.

Európsku úniu na samite zastupoval predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskej rady Donald Tusk. Indiu zastupoval predseda vlády Narendra Modi. Na samite sa zúčastnila aj vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčka Európskej komisie Federica Mogheriniová.

Európska únia a India vydali spoločné vyhlásenie zo samitu. Takisto prijali spoločné vyhlásenia o boji proti terorizmu, o čistej energii a zmene klímy a o partnerstve v záujme inteligentnej a udržateľnej urbanizácie. Lídri zhodnotili aj realizáciu komplexného akčného programu EÚ – India do roku 2020, ktorý schválili na minuloročnom samite.

„Sme dve najväčšie svetové demokracie. Patríme medzi najväčšie svetové hospodárstva. Uznávame rovnaké hodnoty a vieru v slobodu, rovnosť, toleranciu a právny štát. Spolupráca s podobne zmýšľajúcim partnerom, ako je India, má jednoducho zmysel. Je to prirodzené“, uviedol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker.Dohodli sme sa, že by sme mali posunúť naše obchodné vzťahy na ďalšiu úroveň. Je najvyšší čas na dohodu o voľnom obchode medzi Indiou a EÚ. Keď to okolnosti dovolia – no skutočne až vtedy– budeme pokračovať. Samit je dôležitým krokom správnym smerom, a po tom, čo som si vypočul predsedu vlády Modiho, som presvedčený, že môžeme napredovať. Naši hlavní vyjednávači sa stretnú v novembri, aby navrhli ďalší postup.“

Partneri v záujme prosperity

Obchod a investície sú dôležitými aspektmi strategického partnerstva EÚ a Indie. EÚ je najväčším obchodným partnerom Indie, zatiaľ čo India je 9. najväčším partnerom Únie. Objem vzájomného obchodu s tovarom a službami presiahol v roku 2016 sumu 100 mld. EUR. Lídri na samite vyjadrili spoločný záväzok upevňovať hospodárske partnerstvo EÚ a Indie a dosiahnuť plný potenciál tohto aspektu vzájomných vzťahov. Obe strany vyvíjajú úsilie, aby sa podarilo správne načasovať obnovenie rokovaní o komplexnej a vzájomne prospešnej dohode o voľnom obchode. Lídri takisto opätovne potvrdili ústrednú úlohu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a význam zlepšenia voľného, spravodlivého a otvoreného obchodu na dosiahnutie udržateľného rastu a rozvoja. Obe strany potvrdili svoj záväzok spolupracovať so všetkými členmi WTO na tom, aby bola 11. ministerská konferencia úspešná a priniesla konkrétne výsledky.

Lídri prítomní na samite privítali nedávne začatie investičného mechanizmu na uľahčenie investícií EÚ v Indii. Tento mechanizmus uľahčí a podporí investície EÚ formou konkrétnej podpory a procedurálnych usmernení na mieste spoločnostiam z EÚ, ktoré chcú investovať v Indii.

Partneri za zodpovedný rozvoj

Lídri prijali spoločné vyhlásenie o čistej energii a zmene klímy, ktorým sa prihlásili k spoločnej zodpovednosti a demonštrovali odhodlanie prevziať vedúcu úlohu v celosvetovom úsilí o zmiernenie a prispôsobenie sa dôsledkom zmeny klímy. Obe strany potvrdili svoje záväzky z Parížskej dohody a dohodli sa na zintenzívnení spolupráce pri plnení záväzkov v oblasti klímy, ekologického chladenia, čerpania solárnej energie, skladovania energie, elektrickej mobility a obnoviteľných zdrojov energie s cieľom zlepšiť napĺňanie dohody.

Mestá v Európskej únii a Indii sú hnacou silou rastu a inovácií, zároveň v nich však vznikajú mnohé naliehavé hospodárske, sociálne a environmentálne výzvy. V spoločnom vyhlásení o partnerstve v záujme inteligentnej a udržateľnej urbanizácie prijatom na samite sa stanovujú priority a ciele pre posilnenú spoluprácu medzi oboma stranami v oblasti mestského rozvoja na najbližšie roky. V rámci partnerstva sa budú vytvárať nové príležitosti na spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi oboch strán. Bude sa opierať o skúsenosti získané pri uplatňovaní mestskej agendy EÚ a ťažiskového programu Indie nazvaného Smart Cities Mission (misia inteligentné mestá).

Podpredseda Európskej investičnej banky (EIB) Andrew McDowell potvrdil doteraz najväčšiu pôžičku EIB na investície v Indii. Celkovo 500 mil. EUR na trvalo udržateľnú dopravu v Indii sa použije na financovanie výstavby novej trate a nákup 96 nových súprav pre metro v Bangalore.

Lídri sa zaviazali presadzovať prechod na intenzívnejší model obehového hospodárstva, ktorý znižuje primárnu spotrebu zdrojov. Nový dialóg v rámci G20 o efektívnom využívaní zdrojov poslúži ako platforma pre úzku spoluprácu na efektívnom a udržateľnom využívaní prírodných zdrojov, rozvoj stratégií tejto kľúčovej hospodárskej transformácie a spoločnú podporu efektívneho využívania zdrojov na celosvetovej úrovni. Lídri sa dohodli tiež na ďalšom zintenzívnení spolupráce pri riešení problémov v oblasti životného prostredia, najmä v rámci partnerstva pre vodu medzi EÚ a Indiou. Konkrétne kroky tohto záväzku sa stanovia na fóre o vode India – EÚ, ktoré sa bude konať 11. októbra 2017.

Viac..  Krízové nástroje štátnej pomoci na podporu poľnohospodárstva a rybárstva ostávajú v platnosti

Na samite sa strany dohodli, že nanovo naštartujú spoluprácu v oblasti výskumu a inovácie tým, že začnú rozsiahlu hlavnú iniciatívu s rozpočtom 30 mil. EUR zameranú na výskum vody. Obe strany sa takisto dohodli na zintenzívnení spolupráce v oblasti výskumu a inovácií rozšírením mechanizmu spolufinancovania EÚ – India do všetkých oblastí záujmu Indie v rámci programu Horizont 2020, ako sú zdravie, zmeny klímy a energetika, pričom energetike sa budú venovať v rámci iniciatívy Mission Innovation. Medzi Komisiou a indickou Radou pre vedecký a inžiniersky výskum (SERB – Science and Engineering Research Board) boli podpísané vykonávacie pravidlá s cieľom uľahčiť spoluprácu talentovaných indických vedcov s tímami Európskej rady pre výskum. Obe strany potvrdili význam uzatvorenia dohody Euratom-India o spolupráci v oblasti výskumu a vývoja mierového využívania jadrovej energie a dohodli sa na jej rýchlom uzatvorení.

Takisto uvítali aj okamžité uplatňovanie horizontálnej dohody medzi EÚ a Indiou o určitých aspektoch leteckých služieb. Uplatňovaním tejto dohody sa obnoví právna istota vzťahov Únie v oblasti leteckej dopravy s Indiou, keďže dvojstranné dohody o leteckých službách uzavreté medzi Indiou a členskými štátmi EÚ budú zosúladené s právnymi predpismi EÚ. Výsledkom je, že India v súčasnosti uznáva zásadu určenia leteckých spoločností EÚ, čo umožní dopravcom EÚ lietať do Indie z akéhokoľvek členského štátu, s ktorým India uzatvorila dvojstrannú dohodu.

Lídri takisto vyjadrili svoje spoločné odhodlanie posilniť spoluprácu v oblasti migrácie a utečencov, a to aj v rámci procesu OSN s cieľom prijať globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii a globálny pakt o utečencoch. Obe strany sa dohodli, že prehĺbia spoločné úsilie pri vykonávaní spoločného programu EÚ a Indie v oblasti migrácie a mobility (CAMM).

Partneri pre globálny mier a bezpečnosť

Ako skalní prívrženci multilateralizmu a svetového poriadku založeného na pravidlách majú Európska únia a India spoločnú víziu kľúčových globálnych a regionálnych výziev. Lídri na samite riešili mnohé naliehavé situácie v najbližšom susedstve EÚ a Indie, ako aj vo vzdialenejších krajinách. Témou rokovaní boli vyhliadky na mier v Afganistane, situácia na Kórejskom polostrove, v Mjanmarsku a na východnej Ukrajine, ako aj v Iráne, Sýrii a na Blízkom východe. Lídri rokovali aj o priestore na intenzívnejšiu spoluprácu medzi EÚ a Indiou v Indickom oceáne a Afrike.

Prijali spoločné vyhlásenie o boji proti terorizmu, ktoré predstavuje ďalší krok v spoločnom boji proti tejto hrozbe. V uplynulých mesiacoch sa dosiahol značný pokrok, a to aj formou pravidelného dialógu o boji proti terorizmu. Cieľom spoločného vyhlásenia je posilniť spoluprácu v oblasti prevencie a boja proti terorizmu, násilnému extrémizmu a radikalizácii, prerušenia náboru zahraničných teroristických bojovníkov, financovania terorizmu a dodávok zbraní pre teroristov.

Dňa 4. októbra vykonala talianska vlajková loď ITS Fasan, ktorá je hlavným štábom operácie námorných síl EÚ Atalanta, spoločné námorné cvičenie s indickým námorným plavidlom INS Trishul pri pobreží Somálska. Išlo o historicky prvé spoločné námorné cvičenie medzi EÚ a Indiou. Lídri sa na samite dohodli na pokračovaní takýchto cvičení a na rozšírení spolupráce v oblasti námornej bezpečnosti.

V rámci príprav na 5. svetovú konferenciu o kybernetickom priestore, ktorá sa uskutoční v Naí Dillí 23. až 24. novembra 2017, lídri vyjadrili úmysel prehĺbiť spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zároveň záväzok zachovať otvorený, slobodný, bezpečný, stabilný, mierový a prístupný kybernetický priestor podporujúci hospodársky rast a inovácie.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices