zamestnanost
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EÚ pokračuje v stabilnej ceste za vyššou zamestnanosťou a rastom

Zamestnanosť v EÚ ďalej neustále rastie takmer vo všetkých členských štátoch. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2016 zamestnanosť v druhom štvrťroku 2017 vzrástla o 1,5 % v EÚ a o 1,6 % v eurozóne. V EÚ je oproti minulému roku zamestnaných o 3,5 milióna a v eurozóne o 2,4 milióna viac ľudí.

Znamená to, že v EÚ je v súčasnosti zamestnaných 235,4 milióna ľudíJe to najvyššia doteraz zaznamenaná úroveň. V porovnaní s tretím štvrťrokom 2014 to zodpovedá zvýšeniu počtu zamestnaných v EÚ o 8 miliónov a v eurozóne o 5,6 milióna.

Zvýšenie zamestnanosti v EÚ v uplynulých štyroch rokoch je prínosom najmä pre mladšiu generáciu. Hoci nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ je stále privysoká, jej miera sa znižuje neustále a rýchlejšie ako celková nezamestnanosť: v súčasnosti dosahuje úroveň 16,9 %, ktorá je nižšia ako v roku 2008.

Komisárka EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová uviedla: „Výsledky sú povzbudivé. V Európe má prácu historicky najviac ľudí a nezamestnanosť dosiahla najnižšiu úroveň za deväť rokov. Oproti minulému roku pribudlo 2,2 milióna zamestnancov s trvalou pracovnou zmluvou. Musíme v tejto ceste pokračovať a ekonomické a sociálne podmienky zlepšovať pre všetkých. Európsky pilier sociálnych práv je naším plánom na dosiahnutie dobre fungujúcich a spravodlivých pracovných trhov, ktoré zodpovedajú požiadavkám 21. storočia. Chceli by sme, aby ho Parlament, Rada a Komisia spoločne proklamovali 17. novembra 2017 na sociálnom summite v Göteborgu.“

Štvrťročný prieskum ďalej potvrdil, že hospodárstvo EÚ stále expanduje vo všetkých členských štátoch, s 2,4 % rastom v EÚ a 2,3 % rastom v eurozóne v uplynulom roku. Premietlo sa to do zlepšenia finančnej situácie domácností v EÚ, ktoré majú vyššie príjmy z práce, zatiaľ čo zvyšovanie sociálnych dávok sa zastavilo. Takmer všetky členské štáty zaznamenali v období od prvého štvrťroku 2016 do prvého štvrťroku 2017 rast príjmov domácností.

Ďalšie údaje o trhu práce potvrdzujú zlepšenie stavu hospodárstva EÚ:

  • Miera nezamestnanosti v EÚ a eurozóne naďalej stabilne klesá od polovice roku 2013 takmer vo všetkých členských štátoch. V auguste 2017 klesla na 7,6 % v EÚ a 9,1 % v eurozóne, čo je v oboch prípadoch ročné zníženie o 0,9 percentuálneho bodu. Miera zaznamenaná v auguste 2017 bola najnižšia v EÚ od novembra 2008.
  • Miera dlhodobej nezamestnanosti, ktorá tri roky klesá, sa v prvom štvrťroku 2017 medziročne opäť znížila, o 0,5 percentuálneho bodu . Takmer vo všetkých členských štátoch dlhodobá nezamestnanosť klesá. Avšak podiel dlhodobej nezamestnanosti na celkovej nezamestnanosti je stále vysoký, približne 45 %.
  • Počet zamestnancov s trvalou pracovnou zmluvou v prvom štvrťroku 2017 medziročne vzrástol o 1,4 %. Zodpovedá to nárastu počtu zamestnancov o 2,2 milióna, čo je štyrikrát viac než nárast počtu dočasných pracovných zmlúv (500 000, 1,5 % ročná miera rastu).
Viac..  M. Kazaks: Je príliš skoro vyhlásiť víťazstvo nad infláciou v eurozóne

Súvislosti

Prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe ponúka prehľad najnovšieho vývoja v sociálnej oblasti a na trhu práce v EÚ. Sleduje krátkodobé zmeny v HDP a trendy v oblasti zamestnanosti.

Komisia 26. apríla 2017 predstavila európsky pilier sociálnych práv, v ktorom stanovila dvadsať kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a sociálnych systémov. Komisia v rámci zavádzania piliera predstavila legislatívny návrh na zlepšenie rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom pracujúcich rodičov a opatrovateľov a otvorila konzultácie medzi sociálnymi partnermi so zámerom modernizovať pravidlá pre pracovné zmluvy (druhá fáza) a prístup k sociálnej ochrane pre všetkých.

V prejave o stave Únie v roku 2017 predseda Juncker potvrdil odhodlanie Komisie pokračovať v zavádzaní piliera ako základného prostriedku na potvrdenie európskych hodnôt a vytvorenie zomknutejšej a spravodlivejšej EÚ: Ak sa chceme vyhnúť sociálnej fragmentácii a sociálnemu dumpingu v Európe, členské štáty by sa mali čo najskôr dohodnúť na európskom pilieri sociálnych práv, najneskôr však na summite v novembri v Göteborgu. Sociálny samit pre spravodlivé pracovné miesta a rast sa bude konať 17. novembra 2017 v Göteborgu, vo Švédsku.

O dac

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Európska únia nám prináša skutočný mier

Členské štáty Európskej únie si 9. mája pripomenuli Deň Európy na počesť vyhlásenia Schumanovej deklarácie …

Consent choices