ovzdusie, klima
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Zákon o ovzduší je schválený, verejnoprávne médiá budú musieť informovať občanov o znečistenom ovzduší

BRATISLAVA – Parlament schválil novelu zákona o ovzduší, ktorej hlavným cieľom je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. Verejnoprávne médiá od decembra budú musieť informovať ľudí o znečistenom ovzduší.

O vzniku smogovej situácie bude informovať Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý im a aj ministerstvu vnútra pošle výstrahu. Podľa schválenej novely zákona, ktorú podporilo 86 poslancov, rezort vnútra prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany vyrozumie okresné úrady a obce. Rieši tiež transpozičné nedostatky týkajúce sa európskej smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe, a smernice o priemyselných emisiách. Návrh novely predložilo ministerstvo životného prostredia.

Novela upravuje smogový varovný systém, aby verejnosť bola čo najskôr informovaná o znečistení ovzdušia pri vzniku smogovej situácie, a zavádza elektronické predkladanie údajov z evidencie do Národného emisného informačného systému NEIS. Túto povinnosť budú mať prevádzkovatelia veľkých zdrojov od roku 2018 a prevádzkovatelia stredných zdrojov od roku 2019. Slovenská inšpekcia životného prostredia bude mať po novom povinnosť vypracovať a vykonávať monitorovací program pre väčšie stredné spaľovacie zariadenia, ako aj pre druhotné palivá.

Viac..  Komisia navrhuje komplexné monitorovanie na zlepšenie odolnosti európskych lesov

Novelizovaný zákon má tiež upraviť kompetencie obcí pri zriaďovaní nízkoemisných zón. „Zavedenie právnej úpravy o možnosti zriadenia nízkoemisných zón vyžaduje zmenu právnych predpisov v gescii rezortov dopravy a vnútra,“ píše rezort životného prostredia v dôvodovej správe.

Viac informácií sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk

O dac

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices