EU
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

EÚ je odhodlaná naďalej zvyšovať svoj príspevok na financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy

V roku 2016 výrazne vzrástli príspevky EÚ a jej členských štátov na podporu rozvojových krajín pri znižovaní ich emisií skleníkových plynov a zvládaní dôsledkov zmeny klímy.

Celkovú sumu potvrdil výbor pre hospodársku politiku EÚ na zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo pred plánovanou konferenciou OSN o zmene klímy – COP 23 – v Bonne.

Celkové príspevky EÚ a jej členských štátov predstavovali v roku 2016 až 20,2 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rokom 2015 výrazný nárast. Tieto príspevky boli úspešne nasmerované do iniciatív zameraných na zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobovanie sa tejto zmene v rozvojových krajinách.

Tieto príspevky sa vnímajú ako dôležitý krok k vykonávaniu právne záväznej dohody o zmene klímy, ktorá sa dosiahla v decembri 2015 v Paríži.

Najnovšie údaje ukazujú, že EÚ je odhodlaná aj naďalej zvyšovať svoj príspevok na medzinárodné financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy až do výšky 100 mld. USD ročne, čo predstavuje cieľ stanovený pre rozvinuté krajiny do roku 2020, ktorý sa potom zachová do roku 2025. Zmluvné strany rámcového dohovoru OSN o zmene klímy stanovia pred rokom 2025 nový kolektívny cieľ. Príspevky na zmiernenie zmeny klímy a prispôsobenie sa tejto zmene sa budú mobilizovať spoločne zo širokej škály rôznych zdrojov: verejných a súkromných, dvojstranných aj viacstranných vrátane alternatívnych zdrojov financovania, pričom sa zaistí transparentnosť ich čerpania.

Viac..  M. Beňová: Ekologické ciele nesmú protirečiť našim ekonomickým záujmom

O dac

Odporúčame pozrieť

Európsky parlament

Spôsoby využitia umelej inteligencie sa musia obmedziť. EÚ chce jej využívanie regulovať

Podľa europoslancov nám pod pokrievkou tlie rozbuška, ktorá môže sledovať ľudí, vydávať sa za niekoho …

Consent choices